คนที่เทวดาช่วยเหลือ ชีวิตเจริญรุ่งเรื่อง ไม่ขัดสน

คนที่เทวดาช่วยเหลือ ชีวิตเจริญรุ่งเรื่อง ไม่ขัดสน

Publish 2019-07-04 17:26:54


คนเราทุกคนอยากที่จะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า แล้วเราหละเป็นคนที่ควรที่จะเจริญก้าวหน้ารึยัง วันนี้เรามี คน 10 จำพวกที่เทวดาชอบช่วยเหลือมาฝาก 
   

เทวดา

   

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทยาน แล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศทั้ง ๑๐ ทิศ ครั้งนี้พระมาตลีเทพบุตรจึงทูลถามว่าพระองค์ทรงนมัสการทิศทั้ง ๑๐ นั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่า

 

เทวดาช่วย
 

ครั้งนั้นสมเด็จพระอัมรินทรธิราชจึงตรัสบอกแก่พระมาตลีว่าดูก่อนมาตลี เรานมัสการซึ่งคน ๑๐ จำพวกคือ

 
๑. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย ๔ แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรม

 

ตักบาตร

 

๒. คนที่รัษาความสุจริตทั้ง ๓ คือ กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริต

 

เทวดาช่วยเหลือ

 

๓. คนที่มีความเคารพแก่มารดา

 

เทวดาช่วยเหลือ

 

๔. คนที่มีความเคารพแก่บิดา

 

เทวดาช่วยเหลือ

 

๕. คนที่ถึงไตรสรณคมน์คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่เคารพบูชา

 ๖. คนที่มีการรักษาศีล ๕ ศีล ๘ อยู่เป็นนิจ

 

เทวดา

 

๗. คนที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต

 

เทวดา

 

๘. คนที่มีความเคารพแก่อุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม

 

เทวดา

 

๙. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรยาคณาญาติ ด้วยความเมตตากรุณา

 

เทวดาช่วยเหลือ

 

 ๑๐. หญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกทิวาราตรีมิได้ประมาท

 

เทวดาช่วยเหลือ

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อำมฤทธิ์ สุระสังข์
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;