ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีข้อมูลเกี่ยวกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระนามเดิม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2494 เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทูลกระหม่อมฯทรงจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Massachusetts of Technology (MIT) และ University of California, Los Angeles (UCLA) ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อปี พ.ศ. 2515 [1]

 

ก่อนจะเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวรเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยหลังเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวร ได้จัดตั้งโครงการ To Be Number One เพื่อจูงใจให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด และเป็นผู้แทนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากกว่า 10 ปี  ทั้งยังทรงแสดงภาพยนตร์ตามบทพระนิพนธ์หลายเรื่อง และทรงเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์

 

ล่าสุด ทางพรรคไทยรักษาชาติ ได้แถลงเกี่ยวกับพรรคได้เสนอพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติเพียงรายชื่อเดียว [2]

 

[1] ข้อมูลจาก : wikipedia

[2] ข้อมูลจาก : ไทยรักษาชาติ ยื่นเสนอพระนาม ทูลกระหม่อมฯบัญชีนายกฯของพรรค