หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธเรื่องราวของ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
 


หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ หรือ พระเทพวิทยาคม เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง แห่งวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ครั้นเป็นฆราวาส มีชื่อว่า คูณ ฉัตร์พลกรัง เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2466 ที่ จ.นครราชสีมา มีน้องสาว 2 คน คือ คำมั่น วงษ์กาญจนรัตน์ และ ทองหล่อ เพ็ญจันทร์

 

เมื่อครั้งที่ คูณ ฉัตร์พลกรัง อายุได้ประมาณ 7 ขวบ ได้มีโอกาสศึกษาวิชาความรู้ จากพระอาจารย์เชื่อม วิรโธ , พระอาจารย์หลี และพระอาจารย์ฉาย หลังจากที่พ่อแม่ได้เสียชีวิตลง จึงทำให้มีความรู้ภาษาไทย ภาษาขอม และด้านไสยศาสตร์ กระทั่ง ปี พ.ศ. 2487 คูณ ฉัตร์พลกรัง ได้อุปสมบท ที่วัดถนนหักใหญ่ และได้เป็นศิษย์รับใช้ หลวงพ่อแดง ต่อมาหลวงพ่อแดงได้พาไปฝากให้เป็นศิษย์กับหลวงพ่อคง พุทธสโร จนเมื่อเวลาผ่านไป หลวงพ่อคงเห็นเหมาะว่า พระคูณมีความรอบรู้และชำนาญด้านธรรม จึงแนะนำให้ออกเดินธุดงค์ 

 


ในระยะแรกพระคูณ เดินทางธุดงค์ตามป่า ใน จ.นครราชสีมา ต่อมาจึงออกจาริกแสวงบุญยังประเทศกัมพูชาและลาว จนในปี พ.ศ. 2496 หลวงพ่อคูณกลับมาที่ประเทศไทย พร้อมกับสร้างศาสนสถาน สร้างโรงเรียน สร้างสระน้ำให้กับชาวบ้านในชุมชน ตลอดจนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 หลวงพ่อคูณได้รับสมณศักดิ์ เป็น พระเทพวิทยาคม อุดมธรรมสุนทร ปสาทกรวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 

 

 

ปี พ.ศ. 2558 หลวงพ่อคูณมีอาการอาพาธเกี่ยวกับทางเดินหายใจและปอด จนเกิดอาการหมดสติ ศิษยานุศิษย์จึงแจ้งแพทย์มารักษาที่วัดบ้านไร่ หลังจากนั้นมา หลวงพ่อคูณ ได้พักรักษาอาการอาพาธที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กระทั่งเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2558 หลวงพ่อคูณ มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 92 ปี  71 พรรษา โดยหลวงพ่อคูณ ได้เขียนพินัยกรรมไว้ว่า หลังจากที่มรณภาพแล้ว ให้นำสังขารบริจาคให้นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยของแก่น เพื่อใช้ศึกษาในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ต่อไป