อาเซียนเห็นพ้องเสนอตัวเป็นเจ้าภาพบอลโลก

อาเซียนเห็นพ้องเสนอตัวเป็นเจ้าภาพบอลโลก

Publish 2019-06-22 13:14:43


จากกรณีที่วันนี้(22มิ.ย.) ได้มีการประชุมอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เริ่มขึ้นแล้ว ณ โรงแรม ดิ แอทธินี ถนนวิทยุ โดยมีผู้นำจาก 16 ประเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งเป็น สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ อันได้แก่ จีน , อินเดีย , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ , ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล จะรับหน้าที่เป็นประธานการประชุมสุดยอดแบบเต็มคณะในเย็นวันนี้ และมีพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 อย่างไม่เป็นทางการในเช้าวันพรุ่งนี้นั้น 

 

ทั้งนี้สาระสำคัญเรื่องหนึ่งของการประชุมครั้งนี้ จะมีการเน้นย้ำการเจรจาความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาคอาเซียน หรือที่เรียกว่า RCEP (อาเซป) ที่ประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพ จะผลักดันให้เกิดความสำเร็จให้ได้ อีกทั้งยังมีเรื่องการจัดตั้งคลังสิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกส์ เพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในแผ่นดินใหญ่ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นที่จังหวัดชัยนาท การรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขยะทะเล การวางแผนร่วมกันในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของอาเซียน ทั้งในประเทศสมาชิกด้วยกัน และทั่วโลก ตลอดปี 2562 รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนในด้านต่างๆอีก 7 ด้าน เช่น ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนา และวิจัยอย่างยั่งยืน เป็นต้น

 

  

 

อย่างไรก็ตาม ทางด้านรัฐบาลนั้นจะมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับและจัดการแสดงต่างๆ รวมถึงการบรรเลงเพลงที่แต่งไว้สำหรับอาเซียน 2 เพลง ได้แก่ เพลงพลังอาเซียน และ เพลงอาเซียนยั่งยืน ขณะที่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เปิดเผยหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนด้วยว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้พิจารณาการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน และยังเห็นชอบตามที่สมาคมฟุตบอลของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องร่วมกันให้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในอีก 15 ปี ซึ่งจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมในวันพรุ่งนี้หากที่ประชุมให้ความเห็นชอบก็จะนำไปสู่กระบวนการการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมจัดฟุตบอลโลกต่อไป

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน