พนง.อัยการยังไม่ส่งฟ้อง คดีการ์ด13คนทำร้ายร่างกาย ร้านโดนปรับ7พันเปิดโดยไม่รับอนุญาต

พนง.อัยการยังไม่ส่งฟ้อง คดีการ์ด13คนทำร้ายร่างกาย ร้านโดนปรับ7พันเปิดโดยไม่รับอนุญาต

Publish 2020-10-09 13:12:05


 วันที่ 9 ต.ค.63  เมื่อวลา 10.30 นาฬิกา ศาลแขวงดอนเมืองได้รับคำฟ้องคดีอาญาด้วยวาจา คดีหมายเลขดำที่ อ.1077/2563 ระหว่าง พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 9 โจทก์ กับ นายสืบสกุล หรือคุ้ม อาสนโกมล จำเลย ฐานความผิด เปิดสถานบริการ (สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา) โดยไม่ได้รับอนุญาต 
โดยยื่นฟ้องว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยได้บังอาจจัดตั้งสถานบริการประเภทที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย ชึ้นที่ร้านชื่ ป.กุ้งเผา สาขาหลักสี่ - สะพานใหม่ เลขที่ 888 ถนนเทพรักษ์แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานบริการดังกล่าวนี้จำเลยได้จัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา อันเป็นสถานบริการตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 โดยจำเลยจัดตั้งสถานบริการดังกล่าวขึ้นเพื่อประโยชน์ในการค้าของจำเลย

 

ทั้งนี้ โดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เหตุเกิดที่แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509 มาตรา 3 (5), 4 ,26 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546  จำเลยให้การรับสารภาพ


  
คดีดังกล่าวเป็นที่สนใจของประชาชนดังกล่าว (คดี ป.กุ้งเผา)เมื่อเวลาประมาณ 11.10 นาฬิกา ศาลแขวงดอนเมือง ได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ 1004/2563พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 (5), 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 26 ปรับ 14,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ 7,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30/ จำเลยได้ชำระค่าปรับครบถ้วนแล้ว 

 

สำหรับคดีทำร้ายร่างกายลูกค้าในร้าน ป.กุ้งเผา พนักงานอัยการยังไม่ส่งฟ้อง อยู่ระหว่างการทำคำฟ้องยื่นต่อศาล ส่วนผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 13 คน รอในห้องพิจารณาของศาลติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน