กราบอายุวัฒนมงคล 81ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สั่งศิษย์ไม่ต้องจัดวันเกิดให้

กราบอายุวัฒนมงคล 81ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สั่งศิษย์ไม่ต้องจัดวันเกิดให้

Publish 2019-01-12 17:33:17


จากกรณีเฟซบุ๊ก พระสังฆาธิการ ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  โดยระบุถึงอายุวัฒนมงคลของกรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งยังได้นำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของพระคุณเจ้าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ฉายา ปยุตฺโต หรือ "ป. อ. ปยุตฺโต" เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 

วันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

อายุวัฒนมงคล ๘๑ ปี

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

(ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙)

กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

 

ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ขณะเป็นสามเณร) นับเป็นสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค รูปที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระศรีวิสุทธิโมลี

พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวรมุนี ศรีปริยัติบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพเวที ศรีวิสาลปาพจนรจิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

 

  

พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมปิฎก อดุลญาณนายก ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ พระพรหมคุณาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฎ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

 

 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ผู้ที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า รุ่งชัย วิริยะบัณฑิตกุล ได้โพสต์ข้อความระบุ อยู่กับ หอสงฆ์อาพาธ รพร.สว่างแดนดิน ซึ่งในข้อความนั้นบอกเล่าถึงเจ้าประคุณฯสมเด็จ ป.อ.ปยุตโต ที่ท่านได้พูดกับลูกศิษย์เกี่ยวกับวันเกิดท่านที่จะครบรอบ80ปีในที่ 12 มกราคม 2562 โดยเนื้อหาที่มีการเปิดเผยนี้ เมื่อได้รับรู้แล้วสร้างความรู้สึกที่ดีที่ชาวพุทธทั้งหลายน่าจะนำไปศึกษาเรียนรู้ จึงขอนำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ต่อเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นแนวทางศึกษาธรรมะด้วย

 

 

หลวงพ่อ (เจ้าประคุณฯสมเด็จ ป.อ.ปยุตโต)

บอกว่า...

 

งานครบ 80 ปี

 

(12ม.ค.2562)

 

ไม่ต้องจัด เสียเวลา

 

ถ้ามีน้ำใจกับอาตมา

 

ช่วยนำธรรมที่อาตมา

 

ได้แสดงไว้

 

เผยแพร่ออกไป

 

ให้ได้มากที่สุด

 

ฉันทะ ที่มี มีหน้าที่

 

 

ทำให้สำเร็จ

 

 อนิจจัง รู้แล้ว

 

ไม่ใช่นอนรอ

 

วันสูญสลาย

 

แต่เป็นความท้าทาย

 

ที่ต้องเอาชนะด้วยอริยมรรค

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : พระสังฆาธิการ, รุ่งชัย วิริยะบัณฑิตกุล

ภาพต้นฉบับ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ