"สมเด็จพระราชินี" ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่ ปี 2560

Publish 2017-07-27 11:14:06

     เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา เพจ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าสอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง


 

ขอบคุณ  FB สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

          


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน