สุดยอดคาถาดี.. "คาถากันฝน" หลวงปู่กงมา ที่แม้แต่ "สมเด็จพระสังฆราชชื่น" ยังทรงทึ่ง!!

สุดยอดคาถาดี.. "คาถากันฝน" หลวงปู่กงมา ที่แม้แต่ "สมเด็จพระสังฆราชชื่น" ยังทรงทึ่ง!!

Publish 2018-06-22 15:38:05


 

             เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้รับการทูลฟ้องว่า "ท่านพระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ" ประพฤติตนไม่ถูกต้องตามพระวินัย  เวลาไปธุดงค์ พระอาจารย์กงมาทำตัวเป็นผู้วิเศษ  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ สุจิตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

(ท่านพระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ)

 

             เมื่อครั้งยังเป็นที่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ และเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้ขอออกธุดงค์กับพระอาจารย์กงมาเพียงสองต่อสอง และทรงขอร้องไม่ให้บอกผู้ใดว่าพระองค์เป็นใคร  จากนั้นพระอาจารย์กงมาได้นำพาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ออกเดินธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ท่านเคยออกธุดงค์มาแล้ว 

            วันหนึ่งได้ไปปักกลดพักอยู่ที่เชิงเขาสระบาป จังหวัดจันทบุรี แต่เกิดลมพายุฝนตก กลดไม่สามารถป้องกันน้ำฝนได้  อนึ่ง การปักกลดของพระธุดงค์ก็ต้องอยู่ห่างกันพอสมควร สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงเปียกปอนไปหมด  ส่วนพระอาจารย์กงมาก็นั่งตากฝน แต่บริขารไม่เปียก

 

(สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ สุจิตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ )

 

            เมื่อฝนหยุด ท่านก็ครองผ้าเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทำให้พระองค์เกิดความฉงน  สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ จึงตรัสถามว่า ทำไมจึงไม่เปียก ก็ได้รับคำตอบว่า มี "คาถาดี"  ภายหลังเสด็จกลับจากเดินธุดงค์สู่วัดทรายงาม จังหวัดจันทบุรี แล้ว พระองค์จึงตรัสถาม "สามเณรวิริยังค์ บุญฑีย์กุล (พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินธโร)" จึงได้ทราบว่า เมื่อเวลาฝนตก พระองค์ต้องเก็บของทั้งหมดใส่ลงไปในบาตร แล้วปิดฝาบาตรให้สนิท  ถึงตอนนี้ทำให้สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ทรงเข้าใจชัดว่า คาถาดีป้องกันฝนได้นั้นคืออย่างนี้เอง

 

 

 

  

          หลังจากธุดงค์หนึ่งอาทิตย์เศษ พระองค์ก็ตรัสว่า "การธุดงค์ของท่านกงมาและพระปฏิบัติกรรมฐานนี้ได้ประโยชน์เหลือหลาย อย่างนี้ธุดงค์มากๆ ก็จะทำให้พระศาสนาเจริญยิ่ง"  นับแต่นั้นมา พระองค์ทรงให้ความสนับสนุนคุ้มครองและสรรเสริญพระอาจารย์กงมาโดยตลอด

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7302

                           ลานธรรมจักร ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ