ไขปริศนาธรรม "หลวงปู่สรวง"(ไป๑๐) ที่หลวงปู่ฯกล่าวไว้ได้อย่างอัศจรรย์!!!(ภาพ)

ไขปริศนาธรรม "หลวงปู่สรวง"(ไป๑๐) ที่หลวงปู่ฯกล่าวไว้ได้อย่างอัศจรรย์!!!(ภาพ)

Publish 2018-06-09 15:20:58


คำว่า “ไป ๑๐” เป็นคำที่หลวงปู่สรวงเขียนปริศนาเอาไว้ให้สานุศิษย์ทั้งหลายได้ฉุกคิดพิจารณากัน หากว่าท่านที่ศึกษาประวัติหลวงปู่สรวงมาพอสมควรแล้วคงจะทราบดีว่า คำว่าไป ๑๐ นั้นถูกแปลความหมายว่า หลวงปู่สรวงบอกล่วงหน้าว่าท่านจะละสังขาร ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งปริศนาที่หลวงปู่สรวงเขียนไว้สามารถแปลความออกมาได้หลากหลายแล้วแต่สติปัญญาของผู้ที่จะสามารถแปลออกมาได้ ว่าจะให้ความหมายว่าอย่างไร ซึ่งการแปลความหมายปริศนา “ไป ๑๐” ดังกล่าวไม่ได้แปลในสมัยหลวงปู่มีชีวิต แต่เป็นการเชื่อมโยง เพื่อไขความหมายหลังจากหลวงปู่ละสังขารไปแล้ว คือวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๓ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐) นั่นเอง ดังนั้น อะไรที่สอดคล้องกัน เมื่อแปลภายหลังก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ กลายเป็นความน่าอัศจรรย์ ซึ่งก็น่าอัศจรรย์จริงๆ อัศจรรย์ว่าทุกอย่างสอดคล้องตรงกันก่อให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่ศึกษาถึงความน่าอัศจรรย์นั้น แต่ถ้าเชื่อมโยงไม่ได้ ทุกคนก็เฉยๆ แต่เมื่อเชื่อมโยงได้ ก็จะทำให้เกิดความเชื่อหรือศรัทธาขึ้นมา อาตมากำลังจะสื่อความหมายว่า เมื่อการแปลปริศนาลายแทงที่หลวงปู่สรวงเขียนไว้ มีความสอดคล้องอย่างไรก็ยังไม่อาจจะตัดสินว่าถูกหรือผิด เพราะเป็นเพียงทรรศนะจากการตีความ วิเคราะห์ เชื่อมโยง

 ซึ่งสามารถผันไปตามบริบทของเรื่องราวต่างๆได้ เช่น คำว่า “ไป ๑๐” เป็นหลายแทงของหลวงปู่สรวงบอกล่วงหน้าว่าท่านจะละสังขาร ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ และตอนนี้หลายๆ คนก็อาจจะเชื่อหรือยังคิดเห็นเช่นนี้อยู่ก็ได้ ส่วนอาตมากำลังจะบอกว่าสิ่งที่ตีความไว้แต่เดิมนั้นไม่ได้ผิดหรือถูก แต่จะมาบอกลายแทงปริศนานี้ที่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากที่มีการตีความเชื่อมโยงมาแต่เดิม โดยไม่มีเจตนาหักล้างความคิดของผู้ที่แปลเอาไว้ก่อนแล้ว แต่กำลังจะต่อยอดความหมายสู่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจากที่ศึกษาลายแทงลายลิขิตปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงมานั้น อาตมาได้เห็นความหมายในมิติทางคำสอนของพระพุทธศาสนามากมาย และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัวทีเดียว ดังที่ได้เขียนและอธิบายไว้ในปริศนาต่างๆ ที่ผ่านมาดังนั้น ปริศนาคำว่า “ไป ๑๐” ในที่นี้เมื่อศึกษาปริศนาตัวเลขที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา จะพบคำตอบนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใน “สามเณรปัญหา” ซึ่งให้ความหมายของเลข ๑๐ ว่า พระอรหันต์ จึงสามารถตีความได้ ไม่ต้องบอกเพียงว่าท่านละสังขาร วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๓ ซึ่งตรงกับ ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ เท่านั้น แต่สามารถบอกได้ว่าท่านไปพระนิพพานด้วย นั้นจึงหมายถึงท่านสำเร็จพระอรหันต์แล้ว ท่านนิพพานอย่างพระอรหันต์ เรียกว่า อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ นั้นเอง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุรเดช บุญทศ