เผยวิธีกราบไหว้ "ผีห่า" ให้เป็น "เทวดา" หากทำพิธีถูกต้องตามตำรา เขาจะปกป้องรักษาให้พ้นภัย !!! #ศิริมงคลแก่ลูกหลาน

เผยวิธีกราบไหว้ "ผีห่า" ให้เป็น "เทวดา" หากทำพิธีถูกต้องตามตำรา เขาจะปกป้องรักษาให้พ้นภัย !!! #ศิริมงคลแก่ลูกหลาน

Publish 2018-04-07 14:52:27


แม่ซื้อ หมายถึง เทวดาหรือผีที่คอยดูแลรักษาเด็กทารก เชื่อว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาต้องมีแม่ซื้อประจำวันเกิดคอยดูแล เพื่อปกปักรักษาไม่ให้เด็กเจ็บไข้ได้ป่วย ส่วนมากเป็นหญิง เชื่อว่ามี ๗ ตนอยู่ประจำวันได้แก่

วันอาทิตย์ ชื่อว่า “วิจิตรมาวรรณ” มีหัวเป็นสิงห์ มีผิวกายสีแดง

วันจันทร์ ชื่อว่า “วรรณนงคราญ” มีหัวเป็นม้า มีผิวสีขาวนวล

วันอังคาร ชื่อว่า “ยักษบริสุทธิ์" มีหัวเป็นมหิงสา (ควาย) ผิวกายสีชมพู

วันพุธชื่อว่า ”สามลทัศ” มีหัวเป็นช้าง ผิวกายสีเขียว

วันพฤหัสบดี ชื่อว่า “กาโลทุกข์” มีหัวเป็นกวาง มีผิวกายสีเหลืองอ่อน

วันศุกร์ชื่อว่า “ยักษ์นงเยาว์” มีหัวเป็นโค ผิวกายสีฟ้าอ่อน

วันเสาร์ชื่อว่า “เอกาไลย์” มีหัวเป็นเสือ ผิวกายสีดำ ทุกตนทรงอาภรณ์ (เสื้อผ้า) สีทอง

ในภาคอีสานหรือภาคกลางก็ยังจัดทำพิธีแม่ซื้อ หรือพิธีการนำเด็กทารกมาใส่กระด้งร่อน เพื่อบอกกล่าวแก่ แม่ซื้อว่ามีคนรับลูกไปเลี้ยงแล้ว โดยกล่าวให้ทราบว่าว่า“สามวันลูกผี สี่วันลูกคน ลูกของใคร ใครเอาไปเน้อ”

ส่วนในภาคเหนือ “แม่ซื้อ” จะหมายถึงเทวดาที่คุ้มครองเด็กแรกเกิดหรือเป็นเทวดาประจำตัวทารก ซึ่งก็จะมี ๗ นาง แต่ละนางก็จะมีชื่อเรียกและการแต่งกายคล้ายกับทางภาคกลางที่กล่าวข้างต้นสำหรับภาคใต้ “แม่ซื้อ” เป็นสิ่งเร้นลับที่อยู่ในความเชื่อของชาวบ้าน ไม่มีตัวตน จะมีฐานะเป็นเทวดาหรือภูตผีก็ไม่ปรากฏชัด ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของทารกตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ ๑๒ ขวบ มีด้วยกัน ๔ ตนเป็นผู้หญิงชื่อ ผุด ผัด พัด และผล แต่ในบททำขวัญเด็กของ นายพุ่ม คงอิศโร หมอทำขวัญจังหวัดสงขลา กล่าวว่าแม่ซื้อมีทั้งชายและหญิงดังบททำขวัญที่ว่า “แม่ซื้อสี่คน ชื่อเสียงชอบกลทั้งหญิงทั้งชายเพ็ดทูล เพ็ดพล่าน เพ็ดทนเพ็ดทาน อาจารย์กดหมาย เรียกว่าปู่ตา รักษาร่างกาย แม่ซื้อผู้ชาย เร่งคลายออกมา นางกุมารี นางเอื้อย นางอี นางนาฏสุนทรี ที่เฝ้ารักษา เชิญมาแม่มา บูชาส่าหรี” 

ส่วนในบททำแม่ซื้อของนายปาน เพชรสุวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า “แม่ซื้อ” เดิมเป็นเทพธิดา พระอิศวรมีบัญชาให้ “อันตรธานหายกลายเป็นแม่ซื้อ ลงมารักษาทารก” ตามความเชื่อ แม้ว่าแม่ซื้อจะถือว่าเป็นพี่เลี้ยงทารกก็จริงอยู่ แต่บางครั้งก็ให้โทษได้เช่นกัน มีการแปลงเพศพันธุ์เป็นสิ่งต่างๆหลอกหลอนให้ทารกตกใจ หรือเจ็บป่วยได้ 

ดังนั้น เพื่อให้ทารกหายเป็นปกติ จึงมีการจัดพิธี “ทำแม่ซื้อ”หรือ “เสียแม่ซื้อ”ขึ้น บางครอบครัวแม้ทารกจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ก็ยังทำพิธีดังกล่าวอยู่ดี ทั้งนี้ ด้วยเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่เด็ก สำหรับพิธี ”ทำแม่ซื้อ” หรือ “เสียแม่ซื้อ” นั้นหมายถึงพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กทารกหายจากอาการสะดุ้งผวา หรือการเจ็บไข้ได้ป่วย และได้รับการดูแลรักษาด้วยดีจากแม่ซื้อการทำพิธีมักจะทำในวันเกิดของเด็ก หากเป็นวันข้างขึ้นก็ให้ใช้วันคี่ ข้างแรมให้ใช้วันคู่ลักษณะความเชื่อ
เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความกังวลของพ่อแม่ เนื่องมาจากลูกร้องไห้ไม่ยอมนอนโดยไม่รู้สาเหตุ จึงคิดว่ามีภูตผีที่เรียกว่า แม่ซื้อ มาทำร้ายหรือจะเอาลูกของตนไป ปัจจุบันจะพบพิธีฟาดข้าวแม่ซื้อในครอบครัวที่มีปู่ย่าตายายเป็นคนสูงอายุเท่านั้น

ความสำคัญ
การทำพิธีจะใช้ผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือเป็นผู้ทำพิธี เช่น ปู่ย่าตายาย หรือผู้เฒ่า เป็นการช่วยให้พ่อแม่มีขวัญดีขึ้น ว่าแม่ซื้อจะไม่มารบกวนและลูกจะเลี้ยงง่าย

พิธีกรรม
พิธีฟาดข้าวแม่ซื้อ ผู้ทำพิธีซึ่งเป็นผู้ใหญ่จะนำข้าวสุกมาปั้นเป็นก้อน ๓ ก้อน ๔ สี โดยใช้ปูนกับขมิ้นผสมกับข้าว ๑ ก้อน ข้าวผสมกับเขม่าไฟ ๑ ก้อน และข้าวขาว ๑ ก้อน เรียกว่า ข้าวสีแดง ข้าวสีดำ ข้าวสีขาว แล้วนำข้าวทั้ง ๓ ก้อนใส่ฝาละมีหรือจาน แล้วนำไปวนที่ตัวเด็กพร้อมทั้งพูดว่า แม่ซื้อเมืองลุ่ม แม่ซื้อเมืองบน แม่ซื้อเดินหน ๓ หนด้วยกัน อย่าหยิบมาหยอกมาหลอกมาหลอน หื้อลูกกูแล้วอย่าคลาดแคล้วกินแหนง ก็จะเลี้ยงของกูหื้อสูกูจะจูงของกูหื้อใหญ่ แล้วนำข้าวทั้ง ๓ ก้อน ขว้างออกไปทีละก้อน โดยขว้างสีขาวก่อนที่หลังคาบ้าน พร้อมทั้งพูดว่า แม่ซื้อเบื้องบนมารับเอาข้าวปลาเด้อ แล้วกู่เรียกฮู้ จากนั้นขว้างข้าวก้อนสีแดงไปข้างหน้าระดับขนานกับพื้นแล้วพูดว่า แม่ซื้อเมืองกลางมารับเอาข้าวปลาเด้อ แล้วกู่เรียก แล้วขว้างข้าวก้อนสุดท้ายสีดำไปข้างล่างแล้วพูดว่า แม่ซื้อเมืองลุ่มมารับเอาข้าวปลาเด้อ แล้วกู่เรียก

อ้างอิงข้อมูลจาก - www.longdoosee.com , th.wikipedia.orgติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง