คำสอนสำคัญของ 5 พระเถระ ผู้เป็นครูบาอาจารย์ของคนไทยทั้งประเทศ (มีคลิป)

Publish 2018-03-22 15:48:35

สมเด็จพระสังฆราชอัมพร อัมพโร 

ขอบคุณภาพ http://10luckana.blogspot.com
สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

ขอบคุณภาพ  https://pantip.com

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตุโต) 

ขอบคุณภาพ ทีนิวส์ 


หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ 

ขอบคุณภาพ ทีนิวส์

หลวงปู่มั่น

ขอบคุณภาพ https://pantip.comติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อนันต์พงศ์ ชาญอัมพร