อำนาจแห่งจิต !!! "หลวงพ่อบ๋าวเอิง" รักษาอาการป่วยด้วยวิธีประหลาด ใช้ญาณวิเศษ รับรู้ถึงเครื่องยาและวิธีรักษา ให้หายได้เป็นปลิดทิ้ง !!!

อำนาจแห่งจิต !!! "หลวงพ่อบ๋าวเอิง" รักษาอาการป่วยด้วยวิธีประหลาด ใช้ญาณวิเศษ รับรู้ถึงเครื่องยาและวิธีรักษา ให้หายได้เป็นปลิดทิ้ง !!!

Publish 2018-03-17 16:59:50

องสรภาณมธุรส หรือ หลวงพ่อบ๋าวเอิง  วัดญวณสะพานขาว (วัดสมณานัมบริหาร) ท่านเป็นหนึ่งในศิษย์ของ หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร  และอยากบอกเล่าให้ทราบกันถึงพรสวรรค์ของท่านว่า  ท่านเป็นผู้ยิ่งในทางวิญญาณศาสตร์ สามารถสื่อสารติดต่อกับเหล่าดวงวิญญาณได้สุดแสนอัศจรรย์หลวงพ่อบ๋าวเอิงรูปนี้นอกจากเชี่ยวชาญในพิธีกรรมเชิญวิญญาณทั้งหลายแล้ว ท่านยังมีความสามารถทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างอัศจรรย์ เช่น รักษาฅนเป็นโรคอัมพาตให้หายจนเดินได้เป็นปกติ โดยใช้เวลารักษาเพียงไม่กี่วัน เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๙๗ หนังสือพิมพ์ศรีกรุง ได้เคยนำเรื่องราวของท่านตีพิมพ์จนเป็นข่าวอย่างเอิกเกริกเกี่ยวกับ หลวงพ่อบ๋าวเอิง ว่า หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ชุบฅนเดินได้ ข้อความในหนังสือพิมพ์พอสรุปได้ว่า 

หลวงพ่อวัดญวณ หรือ องค์พจนะสุนทร (สมณะศักดิ์ในสมัยนั้น) ได้รักษาฅนไข้ด้วยวิธีแปลก โดยที่ท่านไม่ค่อยมีความชำนาญในทางแพทย์ และทางตัวยาซักเท่าใด แต่เมื่อมีผู้เจ็บไข้มาขอให้ท่านช่วย ท่านก็ได้ใช้วิธีบำเพ็ญตะบะด้วยสมาธิจิตอย่างเต็มที่ โดยยึดพระรัตนะตรัยเป็นที่พึ่ง และด้วยพลังอำนาจจิตอันบริสุทธิ์นี้เอง จึงประจักษ์แจ้งด้วยญาณวิเศษถึงเครื่องยาสมุนไพร พร้อมทั้งมนต์และวิชารักษาผู้ป่วย อันมีคุณานุภาพพอที่จะรักษาฅนไข้เจ็บนั้นให้คลายหายได้ (ทราบในสมาธิ) อันโรคทั้งหลายที่ท่านรักษาได้หายนี้ ท่านจะใช้วิธีเข้าสมาธิสอบถามวิธีและตัวยาจากในสมาธิเช่นนี้ น่าแปลกที่โรคทั้งหลายที่ท่านรักษาก็หายคลายลงได้อย่าไม่น่าเชื่อแทบทุกราย


ที่เสนอไปนี้เป็นเรื่องราวเพียงเสี่ยวหนึ่งของ หลวงพ่อบ๋าวเอิง วัดญวณสะพานขาว แท้จริงเรื่องราวของท่านล้วนแปลกอัศจรรย์ ทั้งมีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับ หลวงปู่เดินหน อิเกสาโร อยู่อีกพอสมควรที่ล้วนน่าสนใจ  เพื่อให้ผู้ฅนรุ่นหลังได้ทราบถึงความอัศจรรย์ สิ่งลี้ลับและเรื่องราวของโลกวิญญาณที่น่าศึกษายิ่ง ให้รับรู้เตือนใจว่า โลกหลังความตายมีจริง บาปบุญมีจริง เพื่อให้ตั้งมั่นในความสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิ เพื่อห่างไกลความผิดชั่วบาปทั้งปวง อันเป็นการปิดหนทางสู่อบายภูมิเทอญ

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ ฅนขลัง คลังวิชา 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง