เผยเคล็ด..บูชา "เสด็จพ่อ ร.๕"เริ่มวันพฤหัสบดี ถือเป็นฤกษ์ดี..พระองค์ทรงโปรดน้ำมะพร้าวอ่อน กล้วยน้ำว้า ทองหยิบ ทองหยอด บรั่นดี ซิการ์..

Publish 2018-01-07 22:03:13

การบูชารัชกาลที่ ๕

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖  เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระองค์ที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดี  เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ.๒๔๑๑) รวมสิริดำรงราชสมบัติ ๔๒ ปี ๒๒ วัน เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่ำ ปีจอ (๒๓ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓)  ด้วยโรคพระวักกะ สิริรวมพระชนมายุ ๕๘ พรรษา  

พระองค์ได้รับสมัญญาว่า "ปิยมหาราช" แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก และว่า “พระพุทธเจ้าหลวง”

พระคาถาบูชาเสด็จพ่อรัชกาลที่๕

นะโม ๓จบ

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา

พุทธะ ตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ

พระสยามมินโท วะโรอิติ พุทธะสังมิ

อิติอะระหัง สะหัสะกายัง วะรังพุทโธ

นะโมพุทธายะ มาสีสะมานัง

 (กล่าว ๓ ครั้ง)

(สำหรับผู้เริ่มต้นให้เริ่มวันพฤหัสบดี ถือเป็นฤกษ์ดี

และหากจัดเตรียมกุหลาบแดงหรือม้วนใบยาสูบได้

ก็จะเป็นที่โปรดปรานมาก ใช้รูป๙ดอก เคล็ดลับการบูชาดวงพระวิญญาณเสด็จพ่อ ร.๕

- ควรบูชาทุกวัน หากไม่ได้บูชาทุกวันเพราะมีกิจจำเป็นก็ให้บูชาทุกวันอังคาร (ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์) และวันพฤหัสบดี (ซึ่งเป็นวันครู) และควรบูชาในทุกวันพระเป็นประจำทุกวันพระก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่าถ้าบูชาแล้วต้องถวายติดต่อกันไปไม่ใช่ทำๆ หยุด และในวันพระให้ยกเว้นการบูชาสิ่งที่เป็นอบายมุขเช่น บุหรี่ เหล้า

- สิ่งที่ท่านโปรด คือ น้ำมะพร้าวอ่อน กล้วยน้ำว้า ทองหยิบ ทองหยอด บรั่นดี ซิการ์ ข้าวคลุกกะปิ และดอกกุหลาบหรือดอกไม้ที่เป็นสีชมพูอันเป็นสีของวันพระราชสมภพ

- จุดธูปบูชาครั้งแรกให้จุดธูป ๑๖ ดอก แล้วต่อไปจุดธูป ๙ดอก หรือ ๕ดอก

- ว่าคาถาบูชา (ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการจากท่านอย่าบนบานศาลกล่าว)


การบูชาดวงพระวิญญาณเสด็จพ่อ ร.๕

๑. สำหรับคนธรรมดาทั่วไป

ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ในที่สูง จากนั้นหาหิ้งหรือโต๊ะขนาดพอสมควรกับฐานะ ตั้งแจกันดอกไม้ในตอนเช้าก็ถวายพระสุธารส (ชาหรือกาแฟหรือน้ำหวานกับผลไม้ หรือขนมตามสมควรแก่ฐานะหรือจะเป็นอาหารชุดเล็กเหมือนถวายข้าวพระพุทธก็ได้)

๒. สำหรับคนที่มีฐานะ (เจ้าของเคล็ดลับเป็นเศรษฐีหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่)

จัดหามุมหนึ่งของบ้านในห้องพระชั้นบนบ้านหรือในมุมบ้านมุมใดมุมหนึ่งตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ในที่สูงๆ ด้านล่างมีโต๊ะแบบหลุยส์และเก้าอี้แบบหลุยส์หรือแบบอื่นที่งดงามตามกำลังมาวางไว้ใต้พระบรมฉายาลักษณ์

แก้วแบบใช้ดื่มไวน์หรือแก้วมีก้านถวายผลไม้อย่างดีและเครื่องคาวหวานในถาดเครื่องถ้วยชามที่งดงามรินน้ำใส่ในแก้วก้านรินเหล้าอย่างดี จะเป็นเหล้าองุ่นหรือเหล้าแบบคอนยัคก็ตามแต่ลงไปในแก้วก้านชงกาแฟ ขนมปังใส่ในถ้วยกาแฟจานรองถวายพร้อมกับเครื่องคาวหวานและแจกันดอกไม้

พ้นเที่ยงแล้วยกอาหารคาวหวานและกาแฟออก ทิ้งผลไม้และน้ำตลอดจนเหล้าไว้ที่เดิมจนพระอาทิตย์ตกดินจึงเก็บเหล้า ให้เทออกเก็บใส่ขวดไว้ เหล้าที่เหลือกรอกใส่ขวดนั้นให้เอาไว้กินเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือแก้อาการเจ็บป่วยได้อีกด้วย

การบูชาให้จุดธูปอัญเชิญดวงพระวิญญาณมารับเครื่องสักการะบูชาทำอย่างจริงใจและนอบน้อมจะได้ทำมาค้าคล่องและมีความสุขความเจริญทั่วไปสุขกันทั้งครอบครัวตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวไกล

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

ต้นบุญหนังสือสร้างบุญ-สร้าง-สุขสร้างความดี

https://goo.gl/8WCa6M

https://www.facebook.com/

เพื่อเผยแผ่กิตติคุณของพระองค์ท่าน เสด็จพ่อ ร.๕


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน