หลวงพ่อพุธ! แนะนำเทคนิควิธีที่จะสามารถเป็น “พระโสดาบัน” ได้ง่ายๆ แค่ปฏิบัติตนเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่รู้สึกลบหลู่ผู้อื่นที่เป็นผู้พูด

หลวงพ่อพุธ! แนะนำเทคนิควิธีที่จะสามารถเป็น “พระโสดาบัน” ได้ง่ายๆ แค่ปฏิบัติตนเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่รู้สึกลบหลู่ผู้อื่นที่เป็นผู้พูด

Publish 2018-01-04 17:21:02"...พยายามหัดเป็นพระโสดาบัน..."
เราจะทำอะไร จะพูดอะไร จะคิดอะไร พยายามอย่าให้มันมีความรู้สึกลบหลู่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์และคนอื่น มานะความถือตนถือตัวนี่ ภูมิของอรหัตมรรคเป็นตัวตัดขาด มานะความถือตนถือตัวมันเป็นกิเลสละเอียดพอสมควร พระอนาคามีก็ละไม่ขาด โน่น ! ต้องภูมิอรหัตมรรคจึงละได้ขาด
 
พยายามหัดเป็นพระโสดาบัน โส-ตะ-ปัน-นะ แปลว่า ผู้ถึงซึ่งการฟัง ใครพูดดีฉันก็ฟังได้ พูดเสียฉันก็ฟังได้ แต่ฉันจะเอาหรือไม่เอาเป็นหน้าที่ของฉันจะพิจารณาโดยเหตุผล 
โส-ตะ แปลว่า ผู้ฟัง
ปัน-นะ แปลว่า ถึงแล้วซึ่งการฟัง 
รวมความว่า ผู้รับฟัง ซึ่งไปตรงกับมารยาทของสังคมว่า เคารพมติของผู้พูด
การเป็นผู้ฟังที่ดีต้องหัดนั่งฟังเฉย เช่น ท่านอาจารย์วัน เพื่อนหลวงพ่อ ลูกศิษย์ท่านวิพากษ์วิจารณ์กรรมฐานคณะนั้นกรรมฐานคณะนี้ ท่านนั่งฟังเฉย พอท่านจะพูด
 ท่านก็ว่า "ทัศนะของเขาเป็นอย่างนั้น ความเห็นของเขาเป็นอย่างนั้น อย่าไปขัดคอเขา"
นี่แสดงว่าท่านผู้นี้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรม ถ้าใครพูดมาไม่ถูกหูเรา เราเถียงคอเป็นเอ็น นั่นแสดงว่า เรายังเป็นผู้ฟังที่ใช้ไม่ได้
พระราชสังวรญาณ หลวงปู่พุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมืองจ.นครราชสีมา
ที่มา หนังสือฐานิโยนุสรณ์ ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ
พระราชสังวรญาณ (หลวงปู่พุธ ฐานิโย)
ที่มา FB : เพจพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่นติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม