กษัตริย์ จิกมี - พระราชินี - พระราชโอรส แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จถึงประเทศไทย เพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร ๙

กษัตริย์ จิกมี - พระราชินี - พระราชโอรส แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จถึงประเทศไทย เพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร ๙

Publish 2017-10-25 15:15:30

   เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ และพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ถวายการต้อนรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 


 

ขอบคุณภาพและข้อมุลจาก กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ / http://www.mfa.go.th


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน