คือรักจาก "แม่ของแผ่นดิน"!! ถ่ายทอดจากพระโอษฐ์!! อ่านแล้วจะไม่แปลกใจ เหตุผลที่คนไทยเรียกท่านว่า "พ่อหลวง แม่หลวง" #บุญของพสกนิกรไทย

Publish 2017-08-12 17:33:32

แม่หลวง ของแผ่นดิน..

ทรงเป็น "แม่แห่งชาติตัวอย่าง" ที่สตรีไทยพึงยึดถือเป็นแบบฉบับในการเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยพระกษิรธารา และทรงเลี้ยงดูอย่างมีระเบียบ เมื่อพระราชโอรสหรือพระราชธิดาทรงกระทำผิด ก็จะทรงลงพระอาญาเยี่ยงพ่อแม่โดยทั่วไป ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องของการศึกษา สุขพลานามัย กิริยามารยาท และการรู้จักหน้าที่ของตน จนพระราชโอรสและพระราชธิดาแต่ละพระองค์เจริญพระชนม์เติบใหญ่อย่างมีพระจริยวัตรอันงดงาม และทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ปวงชนทั่วไปชื่นชมในพระปรีชาสามารถ

เล่ากันว่าเมื่อพุทธศักราช 2503 ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตามเสด็จทางราชการยังสหรัฐฯ และยุโรป ได้มีหนังสือพิมพ์ขอพระราชทานสัมภาษณ์เป็นใจความว่า พระองค์ทรงโปรดอะไรมากที่สุด ซึ่งมีพระราชดำรัสตอบว่า “ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุด” ซึ่งเป็นคำตอบที่ได้รับการพิสูจน์จากกาลเวลาแล้วว่า พระองค์ทรงทำสิ่งที่รักได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งนัก

"พระมหากษัตริย์ และ พระราชินีของประเทศไทยมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอดจริงๆ ประชาชนมักจะมองพระมหากษัตริย์ดังพ่อของแผ่นดิน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่มีชีวิตส่วนตัวมากนัก เพราะประชาชนได้พิจารณาเราในฐานะเป็นพ่อและแม่ของแผ่นดิน ดังนั้นเราจึงอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับประชาชน...”

คำสัมภาษณ์พระราชทานจาก "สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9"

(ที่มา: เรียบเรียงจากสารคดีเฉลิมพระเกียรติ "คู่พระบารมี ศรีแผ่นดิน")
"พระมหากษัตริย์ และ พระราชินีของประเทศไทยมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอดจริงๆ ประชาชนมักจะมองพระมหากษัตริย์ดังพ่อของแผ่นดิน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่มีชีวิตส่วนตัวมากนัก เพราะประชาชนได้พิจารณาเราในฐานะเป็นพ่อและแม่ของแผ่นดิน ดังนั้นเราจึงอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับประชาชน...”

คำสัมภาษณ์พระราชทานจาก "สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9" จากหนังสือ รักแห่งแผ่นดิน (สุวิสุทธิ์ :เรียบเรียง)  พระราชดำรัสดังกล่าว เป็นเครื่องบ่งบอกได้เป็นอย่างดี ถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วย "ความรัก-ความห่วงใย" ที่ในหลวง ร.9 และสมเด็จพระราชินี ทรงมีต่อพสกนิกรไทย


ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการได้อย่างครบถ้วน มิใช่แค่เพราะเพียงตำแหน่งพระราชินีผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญเมือง แต่ทรงปฏิบัติด้วยน้ำพระทัยมุ่งมั่น เปี่ยมด้วยรัก อย่างที่แม่คนหนึ่งพึงจะปฏิบัติต่อลูก ราษฎรทั่วผืนแผ่นดินไทยสมกับที่เราชาวไทยเรียกท่านว่า "แม่หลวง" ของปวงชน

ขอบคุณภาพจาก - www.pinterest.seติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง