ที่สุดในพระมหากรุณาธิคุณ สุดซาบซึ้งในพระราชจริยวัตร !!! วิธีสร้างบุญ และ กุศล ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ #ทรงพระเจริญ

Publish 2017-08-12 15:57:33

โดยแฟนเพจ Royal Archives of OHM ซึ่งเป็นเพจทางการของ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ได้เผยแพร่บทความที่น่าสนใจให้กับชาวสังคมออนไลน์ได้รับรู้ และซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยระบุว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชื่อว่า “72 พรรษา มหาราชินี” ในครั้งนั้น คณะผู้จัดทำหนังสือเล่มดังกล่าว

โดยได้ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจควรแก่การนำเผยแพร่ให้ได้ทราบกันทั่วไป แฟนเพจของศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการจึงเลือกตัดตอนมาเผยแพร่ ดังนี้

คณะผู้จัดทำหนังสือ “72 พรรษา มหาราชินี” ถามว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงสดับตรับฟังสื่อต่างๆ อย่างไร

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ตอบว่าเมื่อตื่นบรรทมแล้ว ต้องมีหนังสือพิมพ์รายวันถวายไว้จะเสวยไปทรงอ่านหนังสือพิมพ์ไป แล้วก็รับสั่งว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่นับว่าโชคดีที่สุดแล้ว ก็เป็นโอกาสเดียวที่จะสร้างกุศลด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง

การที่ทรงอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนี่เพื่อจะได้ทรงทราบว่าใครตกทุกข์ได้ยากหรือเดือดร้อนอย่างไร มีปัญหาอยู่ตรงไหน บ่อยครั้งที่ทรงเจอเด็กถูกทิ้งในถังขยะอะไรต่างๆ ก็จะทรงบอกให้เจ้าหน้าที่กองราชเลขาฯ ไปช่วยเหลือดูแล ถ้ามีหน่วยงานไหนเข้าไปดูแลอยู่ก็จะทรงทราบ ทรงรับฟังความเดือดร้อนทุกข์ยาก


พระราชจริยวัตรนี่คือ ทรงมีความรักในแผ่นดิน และก็ทรงอบรมพวกเราเสมอว่าเกิดมาเป็นคนนี่แต่ละวันนี่ต้องคิดว่าเราจะช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไร สร้างกุศลได้อย่างไร ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้อย่างไร ประการที่สองเราต้องสำนึกถึงบุญคุณของแผ่นดิน ฉะนั้นชีวิตในแต่ละวัน ก็ต้องทำให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินที่สุด นี่ก็เป็นสิ่งที่ทรงเชื่อและก็ทรงทำมาตลอด

ขอบคุณภาพและที่มาจาก แฟนเเพจ Royal Archives of OHMติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง