เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน!! สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ ๑๑ (คลิป)!!

Publish 2017-08-12 10:44:28

                 เมื่อวานนี้ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๖.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ๒๕ หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐                ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ด้วยพระเมตตา ดั่งสายธาร" เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต เพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับการถวายพระราชสมัญญา เป็นพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

 

                โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ อาทิ "นิทรรศการด้วยน้ำพระราชหฤทัย สู่ไพรพนาที่ยั่งยืน" ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่บอกเล่าถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน นิทรรศการ "โมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙" และงานด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และนิทรรศการน้ำพระราชหฤทัยหลั่งริน คืนถิ่นพลวงชมพู รอบรู้ อนุรักษ์ปลากัดพื้นบ้านไทย ที่จัดแสดงพันธุ์ปลากัดไทยหายาก และความก้าวหน้าของการเพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพู


               นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแสดงความหลากหลายของสายพันธุ์บัวหลวงในประเทศไทย การออกร้านจำหน่ายต้นไม้ อุปกรณ์สวน ผลิตผลจากเกษตรกรทั่วประเทศและมินิเกษตรแฟร์ด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ ๑๑ ได้จนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

 

ขอบคุณข้อมูลและคลิปจาก : กรมประชาสัมพันธ์

                                      เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhornติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ