ร่วมรับเสด็จ ๑๑ สค.นี้!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ เสด็จเททองหล่อ “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” ณ วัดพระแก้ว

Publish 2017-08-10 11:00:31

ร่วมรับเสด็จ ๑๑ สค.นี้!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ เสด็จเททองหล่อ “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” ณ วัดพระแก้ว

รัฐบาลสร้างพระพุทธรูปทองคำ “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ ส.ค.๕๙ กับในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค.๖๐ นี้ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเททองหล่อ “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” ใน ๑๑ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๗๐๐ น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 

 
พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล เป็นปางลีลา จัดสร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์ร้อยละ ๙๙.๙๙ สูงตลอดพระรัศมี ๓๘ ซม. มีความหมายถึงคุณธรรม ๓๘ ประการ น้ำหนักสุทธิ ๒๐ กก. แท่นฐาน ๘ เหลี่ยม สร้างด้วยเนื้อทองคำขาว น้ำหนักสุทธิ ๕ กก. มีลักษณะเดียวกันกับ “พระพุทธธรรมิกราชบพิตร ภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล” พระพุทธรูปที่จัดสร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ.ค. ๕๔ แต่ยกพระหัตถ์ขวา และปรับพระบาทพระพุทธรูป
การจัดสร้างพระพุทธรูป ประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในนามของประชาชนทั้งประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรไทย 
นอกจากนี้ มส.ยังมีมติให้คณะสงฆ์จัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลด้วยพระพุทธรูปมีนามว่า “พระสัมพุทธโคดม สิริกิตบรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” อ่านว่า “พระ-สัม-พุด-ทะ-โค-ดม-สิ-ริ-กิด-บอ-รม-มะ-รา-ชิ-นี-นาด-จะ-ตุ-รา-สี-ติ-วัด- สะ-มง-คน” มีความหมายว่า “พระสัมพุทธโคดม องค์เป็นมงคลสร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา” 
สำหรับพุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางลีลา มีความหมาย ๓ ประการ ๑.พระพุทธคุณ หมายถึง พระพุทธรูป ๒.พระธรรมคุณ หมายถึง พระธรรมคุณ ๓๘ ประการ ๓.พระสังฆคุณ หมายถึง คณะสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดสร้างเพื่อถวายความจงรักภักดี 
ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง 
ชื่อบัญชี >>> “สร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”
เลขที่บัญชี >>> ๐๖๘-๐-๑๗๑๒๐-๗
ขอขอบคุณที่มาข้อมูล FBเพจSiriwanna Jill-New และ เพจ Paisal [email protected]


 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

ติดตามข่าวอื่นๆ