เฉลยปริศนา ความฝันของในหลวงรัชกาลที่ 9!! ... เพราะอะไรทำให้พระองค์ทรงสุบินถึง พระพุทธยอดฟ้าฯ รัชกาลที่ 1 อยู่บ่อยครั้ง!!

เฉลยปริศนา "ความฝันของในหลวงรัชกาลที่ 9"!! ... เพราะอะไรทำให้พระองค์ทรงสุบินถึง "พระพุทธยอดฟ้าฯ รัชกาลที่ 1" อยู่บ่อยครั้ง!!

Publish 2017-07-31 13:59:20

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ "หลวงพ่อพุธ ฐานิโย" ได้เข้าเฝ้า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙" และ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการเข้าเฝ้าครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปุจฉาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพุธตอนหนึ่งว่า

 

[หลวงพ่อพุธ ฐานิโย]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

อยากเรียนถามพระคุณเจ้าว่า เคยฝันถึงพระพุทธยอดฟ้า เคยฝันถึงท่านหลายครั้ง ไม่ทราบว่าฝันถึงท่านเองหรือใจนึกถึง?

 

หลวงพ่อพุธ :

พลังใจที่ได้เคารพบูชาและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรดาพระบรมมหากษัตราธิราชเจ้าทั้งหลายในอดีตนั้นย่อมเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถทำให้จิตใจของพระองค์ปฏิพัทธ์ (ผูกพัน) ถึงพระองค์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความแน่นอน  ซึ่งปกติแล้ว ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของความดี  ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรม และเป็นพื้นฐานให้เกิดความดี

ดังนั้น การที่ได้ฟังเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนา (ของพระองค์) ที่คิดว่ายังไม่เป็น ยังไม่ชำนาญนั้น ความกตัญญูกตเวทีอันนี้จะช่วยเกื้อกูลอุดหนุนน้ำใจของท่านให้ดำเนินไปสู่สมาธิที่ถูกต้อง

เท่าที่เคยได้ฟังที่วัดป่าสาลวันเมื่อครั้งนั้นว่า เมื่อระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จิตจะสงบสว่างลงไปแล้วหายหวาดกลัวในสิ่งต่าง ๆ อันนี้คือจิตของท่านมีสมาธิและเข้าสมาธิได้ง่าย

แต่การทำสมาธิบางครั้งบางคราวนั้น เราอาจจะไม่สมประสงค์ในการกระทำ คือ จิตอาจจะไม่มีความสงบตลอดเวลา  แต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นการสะสมกำลังไว้  เมื่อเวลาเหมาะสมเมื่อใด จิตจะสงบลงเป็นสมาธิ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อขณะใดที่เกิดความกลัว กลัวจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้น จิตของผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นผู้อบรมอยู่เป็นประจำนั้นจะวิ่งเข้าสู่ความเป็นสมาธิโดยไม่ตั้งใจ

 

[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑]

 

[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙]

 

-------------------------------------------------------------------------------------


ที่มา : หนังสือ "มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ" โดย วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ณัฐวุฒิ แจ๊ดสูงเนิน