หลวงพ่อพุธสอนทำสมาธิ!! การทำสมาธิไม่จำเป็นต้องมีศีลก็ได้ แต่ สมาธิที่จะดำเนินไปเพื่อความหมดกิเลสอย่างจริงจังนั้น ต้องขึ้นต้นด้วยศีลเสมอ

หลวงพ่อพุธสอนทำสมาธิ!! การทำสมาธิไม่จำเป็นต้องมีศีลก็ได้ แต่ สมาธิที่จะดำเนินไปเพื่อความหมดกิเลสอย่างจริงจังนั้น ต้องขึ้นต้นด้วยศีลเสมอ

Publish 2017-07-30 20:01:23

หลวงพ่อพุธสอนทำสมาธิ!! การทำสมาธิไม่จำเป็นต้องมีศีลก็ได้ แต่ สมาธิที่จะดำเนินไปเพื่อความหมดกิเลสอย่างจริงจังนั้น ต้องขึ้นต้นด้วยศีลเสมอ

การทำสมาธิ ตามหลักของพระพุทธศาสนาต้องมีศีลแล้วก็มีสมาธิจึงมีปัญญา แต่ว่ากันโดยทั่วๆ ไปแล้ว การทำสมาธินี้เราไม่จำเป็นต้องมีศีลก็ได้ พูดมาถึงตอนนี้ท่านทั้งหลายอาจจะงง เพราะในลัทธิที่เขาปฏิบัติสมาธิกันบางอย่าง เช่น สมาธิเกี่ยวกับไสยศาสตร์ วิชาไสยศาสตร์บางอย่างที่เราได้ยินได้ฟัง บางอย่างก็มีประสิทธิภาพที่สามารถทำให้ผู้คนมีอันเป็นไปต่างๆ เข่น ทำให้เกิดวิกลจริต ทำให้หลงใหล แล้วบางทีก็สามารถทำให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ชีวิตได้ เช่น 

ติดตามข่าวเพิ่มที่ : อัศจรรย์!! แต่เป็นจริง.."หลวงพ่อพุธ" ยืนยัน สวดพระคาถา "อิติปิโส" อานุภาพยิ่งใหญ่มาก แนะเคล็ดวิธี ทำถูกต้อง อานิสงส์ยิ่งใหญ่เหลือล้น..
หลวงพ่อเคยศึกษาและเคยอ่านตำรามา วิชาไสยศาสตร์บางอย่าง เขาสามารถเจริญทำสมาธิแล้วปล่อยตะปูไปเข้าท้องคนได้ อันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิ บางทีหนังแผ่นเบ้อเร่อ เสกคาถาทำสมาธิขึ้นมาแล้ว ก็ถอดให้มันเหลือเล็กเพียงแค่หัวไม้ขีดไฟ แล้วก็ดีดเข้าท้องไป ทำให้เจ็บป่วยถึงตายไปก็ทำได้ อันนี้ยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ แต่ท่านผู้อ่านอย่านึกว่าหลวงพ่อทำได้ เป็นแต่เพียงค้นคว้าตำรับตำราแล้วก็เที่ยวถามดูคนที่เขาเคยทำกัน ก็ปรากฏเขาทำได้จริง อันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิอีกเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น สมาธิโดยทั่วๆ ไปนี้ เราทำสมาธิเราอาจจะไม่ต้องมีศีลก็ได้ อย่างศาสนาอื่นเขาก็ไม่มีศีล แต่เขามีสัจจะคือการทำจริง ศาสนาพราหมณ์ก็ไม่มีศีล ๕ ศีล ๘ แต่เขาทำตามแบบอย่างเขาๆ ก็มีสมาธิ แล้วก็มีอิทธิฤทธิ์เหมือนกัน... แต่สมาธิที่ปราศจากศีลเป็นเครื่องควบคุมนั้น สมาธิอันนั้นไม่เป็นไปในการตรัสรู้ มรรค ผล นิพพาน ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง ไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น ไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลส สมาธินอกหลักพระพุทธศาสนายิ่งทำมากเท่าไร ก็ยิ่งอวดกล้า อวดเก่ง มีทิฎฐิมานะ กิเลสยิ่งตัวใหญ่ตัวโตขึ้นมา


ติดตามข่าวเพิ่มที่ : แม่นยำจนน่ากลัว!! เผยบันทึกลับที่ "หลวงพ่อพุธ" เขียนพยากรณ์อนาคตของตัวเองว่า "78 ... ชีวิตต้องสิ้นสุด" ก่อนจะมรณภาพตอนอายุ 78!!ถ้าหากว่าท่านเคยได้อ่านประวัติของพระอาจารย์มั่น ซึ่งท่านได้ออกบำเพ็ญกรรมฐานในตอนต้น ท่านก็ได้ศึกษาตามลัทธิกรรมฐานโบราณ ทีนี้การศึกษาตามลัทธิกรรมฐานโบราณนั้น ท่านทำตามรูปแบบของหลักวิชาการนั้นๆ เรียกว่า เรียนธรรม ซึ่งสุดแท้ แต่ครูบาอาจารย์ท่านจะประสิทธิ์ประสาทสั่งสอนมาอย่างไร วิธีการก็มีการขึ้นครูกรรมฐาน แล้วก็ภาวนาไปเป็นขึ้นตอน ในเมื่อทำจิตสงบลงไปได้แล้ว ก็รู้สึกว่าทำอะไรก็ได้ เช่น จะทำเครื่องรางของขลัง ก็ขลัง อยากรู้จิตใจของผู้อื่นก็รู้ได้ อยากรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็รู้ได้ แต่เมื่อมาสังเกตดูแล้วยิ่งรู้ยิ่งเก่ง ตัวกิเลสทิฏฐิมานะ ความทะนงตัวมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีๆ คือว่าไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลส อันนี้คือหลักฐานสมาธิในหลักลัทธินอกพระพุทธศาสนา ยิ่งบำเพ็ญเก่งเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มกิเลสหนักขึ้นเท่านั้น 
เพราะฉะนั้น สมาธิอันนี้จึงไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น เป็นไปเพื่อสร้างกิเลส แต่ สมาธิที่จะดำเนินไปเพื่อความหมดกิเลสอย่างจริงจังนั้น ต้องขึ้นต้นด้วยศีล
• หลวงพ่อพุธ ฐานิโย •
ที่มา FB:ดพจเกร็ดธรรมะ ประวัติ พระกรรมฐาน

ติดตามข่าวเพิ่มที่ :"หลวงพ่อพุธ"ยืนยัน! ปาฏิหาริย์มีจริง! ทั้งปาฏิหาริย์แท้ - ปาฏิหาริย์เทียม มีวิธีสังเกตุง่ายๆ ! ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไญยิกา เนื่องจำนงค์

ติดตามข่าวอื่นๆ