เผยภาพหาชมยาก “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ครั้งทรงพระเยาว์ ทรงร่วมเดินสวนสนาม ในวันลูกเสือไทย พร้อมตรัสอย่างห้าวหาญ แก่ประชาชนผู้ห่วงใย

เผยภาพหาชมยาก “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ครั้งทรงพระเยาว์ ทรงร่วมเดินสวนสนาม ในวันลูกเสือไทย พร้อมตรัสอย่างห้าวหาญ แก่ประชาชนผู้ห่วงใย

Publish 2017-07-19 14:18:22

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ ๑ เมื่อเดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๙ ขณะมีพระชนมายุ ๔ พรรษา ณ โรงเรียนจิตรลดาชั้นอนุบาล ซึ่งตั้งอยู่ ณ พระที่นั่งอุดร ในพระราชวังดุสิต ต่อมาโรงเรียนย้ายไปตั้งในบริเวณพระราชฐานสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โดยหนึ่งในวิชาที่ท่านชอบเรียนที่สุดคือวิชา “ลูกเสือ”  เมื่อพระชนมายุ ๑๑ พรรษา ได้ทรงนำกองลูกเสือสำรองโรงเรียนจิตลดาเข้าร่วมพิธีสวนสนาม ลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาแห่งชาติ วันนั้นคือวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ในพิธีสวนสนามของลูกเสือ ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเมื่อประชาชนคนไทยที่ทราบข่าวก่อนหน้าว่าท่านจะร่วมเดินสวนสนาม ก็พากันเป็นห่วงเป็นใยพระองค์ท่านไปต่างๆ นานา ด้วยเกรงว่าพระองค์จะประชวรลง

 บางคนถึงกับกล่าวว่า “โถ ทูลกระหม่อมจะทรงทนแดดไหวหรือ ท่านจะเป็นลมไหมนะ”

โดยความห่วงใยในพระองค์ของพสกนิกรไทยในเรื่องนี้ เมื่อทรงทราบก็ได้รับสั่งว่า “ต้องได้สิ ทำไมจึงดูถูกกันอย่างนี้นะ”

 

ครั้นถึงวันสวนสนาม ก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือสำรองของโรงเรียนจิตรลดาได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับลูกเสือคนอื่นๆ ในวันนั้น ทรงถือป้ายชื่อโรงเรียนผ่านพระที่นั่งด้วยพระอาการสง่า และทรงร่วมแสดงในนามหมู่ลูกเสือโรงเรียนจิตรลดาด้วย


จาก ข้อมูลในหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ที่กองทัพบกได้จัดพิมพ์เนื่องในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พันตรี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู