น่าตื้นตันใจยิ่งนัก !!! ชาวศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี !!! เชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยฟัง !!! (มีคลิป)

Publish 2017-07-18 14:30:25

ยากจะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเหมือน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ศาสนาแทบทุกศาสนา ผู้นำเกือบทั้งโลก กษัตริย์เกือบทั้งโลก ให้ความเคารพ และให้พระเกียรติสูงสุดเสมอมา และ เพจสถารณะราชบัลลังก์จักรีวงค์ ได้เผยแพร่คลิปสุดประทับใจ ของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย ที่ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นโทนในแบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ทำเอาขนลุกไปตามๆกัน
ศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย หรือที่ราชบัณฑิตยสถานเรียกว่าคริสตจักรรัสเซียออร์ทอดอกซ์ ในยุคก่อนปี ค.ศ. 1943 เรียกว่าคริสตจักรออร์ทอดอกซ์แห่งรัสเซีย คือประชาคมของคริสต์ศาสนิกชนซึ่งรวมกันเป็นคริสจักรแบบออโตเซฟาลีในคริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ โดยอยู่ภายใต้เขตอำนาจของอัครบิดรแห่งมอสโกและรัสทั้งมวล และรวมในคอมมิวเนียนเดียวกับเขตอัครบิดรอื่นที่อยู่ในสังกัดคริสจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์


คริสตจักรนี้ถือว่าเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาพระศาสนจักรทั้งหมดที่สังกัดคริสจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากคริสตจักรโรมันคาทอลิก ตามข้อมูลสถิติที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ค.ศ. 2010 คริสตจักรนี้มี 160 เขตมิสซังซึ่งประกอบด้วย 30,142 เขตแพริช บริหารงานโดยบิชอป 207 องค์ บาทหลวง 28,434 องค์ และพันธบริกร 3,625 คน มีอารามสังกัดถึง 788 แห่ง เป็นของนักพรตชาย 386 แห่ง และของนักพรตหญิงอีก 402 แห่ง

อ้างอิงข้อมูลจาก - th.wikipedia.org , เพจสถารณะ ราชบัลลังก์จักรีวงค์ ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง