หลวงพ่อพุธเมตตาเตือนไว้ “อธิษฐานเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นๆ จะพยายามมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้นั่นเพราะ " ติดอธิษฐาน "

Publish 2017-07-12 17:26:29

หลวงพ่อพุธเมตตาเตือนไว้ “อธิษฐานเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นๆ จะพยายามมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้นั่นเพราะ " ติดอธิษฐาน "

ในการภาวนานั้นมีอยู่กรณีหนึ่งที่แม้ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้นั่นเพราะ " ติดอธิษฐาน "
ขอเท้าความก่อนว่าเรื่องการติดอธิษฐานนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหลายคน แต่จะขอยกตัวอย่างเรื่องนางวิสาขา นางวิสาขานั้นเป็นผู้มี " บารมีทางธรรม " มา ตามประวัตินั้นนางบรรลุเป็นอริยบุคคลระดับโสดาบันตั้งแต่อายุ 7 ปี แต่ต่อมาทั้งชีวิตของนางก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงกว่านั้นได้ เพราะนางติดอธิษฐานมาแต่อดีตว่าจะขอเป็นผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าในภัทรกัปป์นี้ให้ครบ 5 พระองค์ก่อน (จบที่พระศรีอาริยเมตไตร) จากอธิษฐานดังกล่าวทำให้นางไม่สามารถบรรลุอรหันตผลได้ตราบใดที่นางยังอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าไม่ครบ 5 พระองค์ตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :"หลวงพ่อพุธ"ยืนยัน! ปาฏิหาริย์มีจริง! ทั้งปาฏิหาริย์แท้ - ปาฏิหาริย์เทียม มีวิธีสังเกตุง่ายๆ ! 
ท่าน(หลวงพ่อพุธ)ว่ายทวนน้ำเองก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดอธิษฐานจากในอดีต ท่านเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านระลึกได้ว่าในอดีตนานมาแล้วท่านเคยอธิษฐานที่ศาลาร้างแห่งหนึ่งว่า " จะขอช่วยให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นทุกข์ก่อน ตัวเองไม่พ้นทุกข์ไม่เป็นไร " ซึ่งเป็นการอธิษฐานแนวโพธิสัตว์ เมื่อท่านรู้สาเหตุที่การภาวนาไม่ก้าวหน้าแล้วท่านถอนอธิษฐานนั้นเสีย หลังจากนั้นจึงรู้ธรรมขั้นสูงได้ เป็นประสบการณ์ตรงของตัวท่านเอง


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ท่านพ่อลี ธมมฺธโร สอนหลวงพ่อพุธ ด้วยวิธีใด? หลวงพ่อท่านจึงไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ท่านหลวงพ่อพุธ เคยเตือนไว้
" ระวังนะ การที่คุณกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองอย่างสุดความสามารถ หรือจะขอติดตามใครสักคนทุกชาติไป ขอเกิดเป็นคู่ใครสักคนทุกชาติไป ขอเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันทุกชาติไป ฯลฯ นั่นจะเป็นการติดอธิษฐานโดยไม่รู้ตัว และเป็นอันตรายมากในทางธรรม เพราะในทางธรรมคุณต้องถอนอธิษฐานเดิมให้หมด เอาตัวเองให้พ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้น อย่างอื่นอย่าเพิ่งจับไปยุ่ง จบกิจตัวเองเมื่อไหร่ค่อยออกมาช่วยคน ช่วยชาติ ช่วยศาสนา แต่ถ้าตัวเองยังไม่จบกิจอย่าเพิ่งยุ่ง อย่าพูดอธิษฐาน อย่าปฏิญาณ อย่าสัญญาอะไรทั้งนั้น ถ้าพูดไปแล้วอธิษฐานไปแล้วให้ถอนเสีย อธิษฐานได้อย่างเดียวคือขอมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานเท่านั้น เรื่องนี้ฉันจะบอกให้คนที่สนใจภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ให้ถอนอธิษฐานก่อน ไม่อย่างนั้นเขาจะรู้ธรรมขั้นสูงไม่ได้
เทศนาธรรม ท่านเจ้าคุณพระราชสังวรญาณ  (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดคลองนา(วัดป่าชินรังสี) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
ที่มา : FB : วิมุตติธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :สาธุ..หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เมตตาเล่าวินาที "บรรลุธรรม" ...ประสบการณ์แห่งนิพพานเป็นเช่นนี้เองติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม