ภาพมงคลควรมีติดบ้าน! พระฉายาลักษณ์“สมเด็จพระญาณสังวร” ...จาก “ฝีประหัตถ์” ในหลวง ร.9 ใบเดียวแต่แฝงความในพระราชหฤทัย เกินจะถ่ายทอดหมด

Publish 2017-05-02 13:54:01

เรื่องราวเบื้องหลังของพระฉายาลักษณ์ที่เราเห็นจนคุ้นตา ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ เชื่อว่าหลายท่านยังไม่ทราบที่มามาก่อน ซึ่งโอกาสนี้เพจของ “ป๊อป วัดบวร” ก็ได้โพสต์ที่มาของพระฉายาลักษณ์ดังกล่าวโดยระบุว่า

 

ภาพหนึ่งภาพสามารถถ่ายทอดเรื่องราวแทนตัวอักษรได้มากกว่าร้อยพันคำพูด

" ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดูจะเป็นสิ่งที่สื่อแทนพระราชหฤทัยของพระองค์"

"สุขสงบ" ชื่อภาพที่ทรงพระราชทานไว้
ภาพพระฉายาลักษณ์ ภาพนี้ ได้ทรงฉายถวาย เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ ขณะที่ประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการสมเด็จพระญาณสังวร ที่สำนักสงฆ์ทักษิณราชนิเวศน์ ระหว่างที่มีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จอยู่นั้นทรงเห็นว่ากุฏิที่ท่านอยู่เป็นสถานที่ให้ความหมายอธิบายเรื่องราวและแสดงอารมณ์ของภาพได้เป็นอย่างดีสำหรับภาพนี้นั้น มีติดบ้านไว้ หรือได้มองครั้งใด ก็เหมือนได้นมัสการองค์จริงของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทำให้เกิดแต่ความศรัทธาเลื่อมใส จิตใจมีแต่ความสุขสงบ

ภาพนี้เคยส่งมอบให้ผู้ที่ได้ติดตามเพจนี้กันมาบ้างแล้วกว่า ๓,๐๐๐ ใบ

#ป๊อปวัดบวร


 

 "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวชที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระราชอุปัชฌาย์ แล้วเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติสมณวัตรในสำนักสมเด็จพระราชอุปัชฌาย์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ จึงทรงลาผนวช อยู่ ๑๕ วัน

 

(ภาพประกอบ -หนังสือ "สองธรรมราชา" สนพ.กรีนปัญญาญาณ)

ขอบคุณที่มาจาก เฟสบุ๊ค : ป๊อปวัดบวรติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไญยิกา เนื่องจำนงค์

ติดตามข่าวอื่นๆ