ศิษย์ต้องมีครู !!!  นักศึกษาเทียบโอนเกือบ 400 คน จัดพานดอกไม้ธูปเทียนอย่างสวยงามทำพิธีไหว้ครู

ศิษย์ต้องมีครู !!! นักศึกษาเทียบโอนเกือบ 400 คน จัดพานดอกไม้ธูปเทียนอย่างสวยงามทำพิธีไหว้ครู

Publish 2018-06-17 12:44:59


เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันนี้ที่ 17 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี นักศึกษาเทียนโอนความรู้และประสบการณ์จำนวน 385 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อเคารพบูชาบุญคุณของคุณอาจารย์ โดยมีนางสาวอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รองผู้อำนวยการ คุณครู เจ้าหน้าที่ กว่า 70 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 นางสาวอมรรัตน์ กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีทำการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่มีงานทำแล้วหรือผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการมาเรียนเพิ่มวุฒิการศึกษาในหลักสูตร ปวช.และหลักสูตรปวส.ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ซึ่งก็มีผู้ที่ทำงานแล้วมาศึกษาตามคุณสมบัติของตนเองเป็นจำนวนมาก ทั้งสาขาวิชายานยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เป็นต้น และวันนี้ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีไหว้ครูของนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของครูผู้สอน เป็นสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ ไม่ว่านักเรียนนักศึกษาจะเรียนระดับไหน ผู้เรียนจะอายุมากขนาดไหน”การเป็นศิษย์ก็ต้องมีครู”ฉะนั้นการทำพิธีไหว้ครูจึงเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่ดียิ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่านักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มาร่วมพิธีไหว้ครูในวันนี้ต่างร่วมกันตกแต่งพานดอกไม้ธูปเทียนที่สวยงามสมกับเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทั้งพานผลไม้ที่เป็นทุเรียน สับประรด พานขนมหวาน พานเค็กพวงมาลัย เป็นต้น

ภาพ-ข่าว  สุรศักดิ์ หริ่มสืบ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.อ่างทองติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน