หนูอยากเลือกตั้ง!!! ดอกไม้ประชาธิปไตยเบ่งบาน เด็กอนุบาลวัยจิ๋ว จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนบรรยากาศสนุกสนานคึกคัก (คลิป)

Publish 2018-02-23 19:44:25

วันที่ 23 ก.พ. 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร บรรยากาศของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นไปอย่างคึกคักตามโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งมีการจัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนขึ้น โดยจำลองรูปแบบมาจากการสมัครรับการเลือกตั้งของ สส. แต่ย่อส่วนมาอยู่ในโรงเรียน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึง เข้าใจ รูปแบบประชาธิปไตยเพื่อนำไปเล่าหรือถ่ายทอดยังผู้ปกครองถึง สิทธิ  อำนาจ หน้าที่ของพลเมืองไทยกับระบอบประชาธิปไตย ที่ในเร็ววันนี้ก็จะมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติเกิดขึ้นตามนโยบายของ คสช.  สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนของเด็กอนุบาลวัยจิ๋วใน ร.ร.อนุบาลพิจิตร เปิดให้เด็กที่กล้าแสดงออกและมีวุฒิภาวะ การเป็นผู้นำเสนอตัวสมัครเป็นประธานสภานักศึกษา ซึ่งก็มีผู้สนใจสมัครเป็นประธานนักศึกษาจำนวน 8 คน ซึ่งล้วนมีแต่เด็กผู้หญิงที่ขันอาสาออกมาเป็นผู้สมัครโดยไม่มีเด็กนักเรียนชายมาสมัครแข่งขันแม้แต่เบอร์เดียว โดยผู้สมัครทั้ง 8 คน ต่างตั้งเป็นชื่อพรรคต่างๆมีดังนี้

ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้แก่ พรรคเพื่อรบ ครบเพื่อพัฒนา 

ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้แก่ พรรคหนูน้อยวัยใสใส่ใจอนุบาล

ผู้สมัครหมายเลข 3ได้แก่ พรรครักอนุบาลพิจิตร

ผู้สมัครหมายเลข 4ได้แก่ พรรคอนุบาลพิจิตรรักการศึกษา

ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้แก่ พรรคอนุบาลพิจิตรร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวไกลสู่สากล

ผู้สมัครหมายเลข 6 ได้แก่ พรรคร่วมแรงร่วมใจ

ผู้สมัครหมายเลข 7 ได้แก่ พรรคทำดีกว่าเดิมเสมอ

ผู้สมัครหมายเลข 8 ได้แก่ พรรคร่วมใจรักอนุบาลพิจิตร

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 1,604 คน  

 

 

 

 

 ก่อนถึงวันเลือกตั้งคุณครูได้จัดแบ่งนักเรียนกลุ่มหนึ่งให้มาสมัครเป็น กกต. เพื่อจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน , อีกกลุ่มหนึ่งเป็นทีมงานของผู้สมัคร จากนั้นก็เปิดให้หาเสียงชี้แจงนโยบายหน้าเสาธงจนถึงโค้งสุดท้ายก็มีการให้ผู้สมัครทุกหมายเลขรวมถึงผู้สนับสนุนเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนน โดยเด็กๆที่เป็นผู้สนับสนุนผู้สมัครของแต่ละพรรคต่างตะโกนขอคะแนนจากเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน บรรยากาศดอกไม้ประชาธิปไตยที่เบ่งบานในหมู่เยาวชนวัยจิ๋วเห็นแล้วอาจทำให้ผู้ใหญ่หลายคนที่อยากเลือกตั้งต้องอิจฉา

 

 

 

 


 สำหรับในวันเลือกตั้งเจ้าหน้าที่จาก สนง.กกต.พิจิตร ก็นำเครื่องลงคะแนนอิเลกทรอนิกส์ ซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์ที่อาจจะนำมาใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเลือกตั้งระดับชาติมาให้เด็กๆได้ทดลองใช้ โดยได้มีการสอนและสาธิตเพียงครู่เดียวเด็กๆต่างก็เข้าใจและใช้เป็น จากนั้นก็เปิดคูหาให้เด็กๆได้เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้องค์ความรู้ที่ไม่มีในตำราเรียนแต่ทุกคนต้องรู้เพราะเป็นสิทธิ หน้าที่ของพลเมืองไทยที่เด็กๆเหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในครั้งนี้มี 1,604 คน มาใช้สิทธิ 1,536คน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.95% นักเรียนไม่มาใช้สิทธิ 68 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 59 คน  ใช้เวลาในการลงคะแนนแค่เพียง 2 ชั่วโมง 54 นาที โดยผลคะแนนที่ออกมาปรากฏว่า เด็กหญิงวลัญช์รัตน์ บุญเปี่ยม พรรคทำดีกว่าเดิมเสมอ เบอร์ 7 เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งโดยได้คะแนน 379 คะแนน ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน ร.ร.อนุบาลพิจิตร ที่เป็นเจ้าของสโลแกน ส่งเสริมสถาบันก้าวไปด้วยกันกับอนุบาลพิจิตร ประกาศวิสัยทัศน์รู้คิดชีวิตสร้างสรรค์ก้าวไปด้วยกันกับเทคโนโลยี

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว สิทธิพจน์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.พิจิตร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายสิทธิพจน์ เกบุ้ย(พจน์)
HASTAG :