จิตอาสาศรีสะเกษ..!! ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

จิตอาสาศรีสะเกษ..!! ร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

Publish 2017-12-04 14:34:06

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 ธ.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี น.ส.ศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วานิชย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ ผู้ประกอบการด้วยรถโดยสาร ผู้ประกอบการร้านค้า รถจักรยานยนต์รับจ้าง และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ กว่า 500 คน ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ฉีดน้ำทำสะอาดพื้นรอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ และบริเวณตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 3 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ และภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. 2560 โดยจุดที่ 1 บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ จุดที่ 2 บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 3 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 


นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนัก และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน ประชาชน อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา พัฒนาความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบประชารัฐ

 

ภาพ/ข่าว ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายศิริเกษ หมายสุข
HASTAG :