ชาวปากพนังเฮ !! เตรียมพร้อมรับบิ๊กตู่ ลงพื้นที่ประชุมและมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแก่ผู้ว่าฯ 14 จว.ภาคใต้ (คลิป)

Publish 2017-11-02 18:22:55

วันที่ 2 พ.ย. 2560 ที่ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมการจัดสถานที่เพื่อต้อนรับพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่กำหนดเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560โดยนายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เวลา 08.00 น.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  จากนั้นออกเดินทางไปสักการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช  สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง เมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาและการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จากอธิบดีกรมชลประทาน  และรับฟังปัญหา อุปสรรคการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ตั้งโครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ  พร้อมพบปะประชาชนที่มารอต้อนรับ มอบเครื่องนุ่งห่มแก่ผู้สูงอายุ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบเรือท้องแบนให้แก่นายอำเภอเพื่อนำไปให้ชุมชนการจัดการภัยพิบัติตนเอง และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ขอบคุณภาพจาก สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ข่าว / นรศักดิ์  สานุจิตต์    ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์    จ.นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นรศักดิ์ สานุจิตต์
HASTAG :