ทำดี.เพื่อพ่อ!!อบจ.ระนอง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเมืองระนอง จัดกิจกรรมBig Cleaning Dayพัฒนาพื้นที่เตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

ทำดี.เพื่อพ่อ!!อบจ.ระนอง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเมืองระนอง จัดกิจกรรม"Big Cleaning Day"พัฒนาพื้นที่เตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

Publish 2017-10-05 13:21:35

วันที่ 5ตุลาคม2560 ที่สนามกีฬากลาง จ.ระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม"Big Cleaning Day"ทำความดีเพื่อพ่อ ซึ่งทาง อบจ.ระนอง ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเมืองระนองจัดขึ้น โดยมี นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายก อบจ.ระนอง พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในเขตอำเภอเมืองระนอง ส่วนราชการ ชมรมคนรักในหลวง จ.ระนอง ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชน กว่า 600คน ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับการจักิจกรรม"Big Cleaning Day"ทำความดีเพื่อพ่อ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สำหรับใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26ตุลาคม 2560 ของจังหวัดระนอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองระนอง ส่วนราชการ ชมรมคนรักในหลวง จ.ระนอง ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชน โดยได้กำหนดกิจกรรม อาทิ ทาสีรั้วสนามกีฬากลางจังหวัดระนองทำความสะอาดถนน ทำความสะอาดทางเดินเท้า และกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ ต้องขอแสดงความชื่นชมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองระนอง ส่วนราชการ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง กลุ่มประชาชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ในการร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อพ่อ ด้วยความพร้อมใจกัน อันเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี  ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดระนอง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้างเมรุมาศจำลอง เพื่อเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนจังหวัดระนอง ให้มีความเรียบร้อยสวยงามและสมพระเกียรติ


ข่าวโดย นิเวศน์ เสระหมาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ระนอง

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายพล ไสยะนาม