คอเที่ยวตลาดน้ำ ไม่ควรพลาด!! พาณิชย์เปิดตลาดน้ำ “วัดนังคัลจันตรี” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เมืองปทุมธานี

คอเที่ยวตลาดน้ำ ไม่ควรพลาด!! พาณิชย์เปิดตลาดน้ำ “วัดนังคัลจันตรี” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เมืองปทุมธานี

Publish 2017-07-15 15:47:45

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 ก.ค.60 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา ร่วมเปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่ ตลาดริมน้ำวัดนังคัลจันตรี เปิดพื้นที่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าให้กับชุมชน และผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี

 ตลาดริมน้ำ วัดนังคัลจันตรี ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีมีความน่าสนใจของสถานที่นอกจากจะซื้อสินค้าของชาวบ้านประชาชนแล้วยังมี ศาลหลักเมืองอำเภอลำลูกกาเป็นสถานที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวลําลูกกา เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขความร่มเย็นมาสู่เมืองลำลูกกา พระไม้ตะเคียนทองอายุ 1,000 ปีและพระพุทธชยันโตวัดนังคัลจันตรีเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 123 ปี ภายในวัดมีพระพุทธรูปโบราณและปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์มากมาย และที่สำคัญคือสะพานไม้โบราณ 5 แผ่นดิน นวการผดุง เป็นสะพานไม้แห่งแรกที่ใช้ในการเชื่อมผู้คนสองฝั่งคลองได้สัญจรไปมาระหว่างการมีการปรับปรุงซ่อมแซมและใช้สัญจรไปมาได้ ทางด้านเทศบาลตำบลลำลูกกา ในฐานะผู้ดูแลตลาดริมน้ำลำลูกกาหรือตลาดน้ำวัดนังคัลจันตรี ได้สนับสนุนพื้นที่และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตลาดต้องชมและปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ ในพิธีเปิดตลาดต้องชมวันนี้มีการแสดงประเพณีวัฒนธรรมการทำขวัญข้าว และการแข่งเรือซึ่งเป็นวิธีชีวิตของชาวอำเภอลำลูกกามาช้านาน


ด้านนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา กล่าวว่า ตลาดริมน้ำวัดนังคัลจันตรีเป็นตลาดเก่าโบราณ ในอดีตเจริญมากเป็นแหล่งซื้อของจับจ่ายสินค้าทางเรือเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและเข้ามาเที่ยว และเป็นศูนย์รวมตลาดแบบผสมผสานระหว่างประชาชนในชุมชน พ่อค้า เอกชนและส่วนราชการ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้า ประกอบด้วยตลาด 4 โซน คือ ตลาดนัดชนบท ชายคลองหกวาริมน้ำวัดนังคัลจันตรี ตลาดเก่า 100 ปีวิถีชุมชน เป็นตลาดเก่าเรือนไม้ห้องแถวโบราณ ตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และตลาดเปิดท้ายคลองถม บริเวณถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอลำลูกกาถึงธนาคารออมสินเก่า มีสินค้ามือสองหลากหลายให้ผู้คนได้เลือกซื้อหา

     ส่วนนางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี จัดทำโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อตลาดต้องชม เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยการส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนขยายช่องทางการตลาด ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานโครงการตลาดต้องชมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ ผลิตสินค้าโอทอป ตลอดจนประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภค ซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้พิจารณาและคัดเลือกให้ตลาดริมน้ำลำลูกกาหรือเรียกกันว่าตลาดริมน้ำวัดนังคัลจันตรี เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดปทุมธานี โดยแห่งแรกคือ ตลาดริมน้ำวัดโบสถ์ อำเภอสามโคก เนื่องด้วยตลาดดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และสามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีได้.

ภาพ/ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.ปทุมธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอนันต์ วิจิตรประชา