อนุโมทนา!!เจ้าคณะฯอุทัยธานี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมทำบุญตักบาตรตามวัดต่างๆ แสดงตนเป็นพุทธมามะกะปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนา (มีคลิป)

Publish 2017-05-09 09:41:58

เวลา 07.00 น. เมื่อวันที่9 พฤษภาคม 2560 พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ ( 10 พ.ค. ) เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันวิสาขบูชา  เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ "ประสูติ" ของเจ้าชายสิทธัตถะ

 
ต่อมาได้ "ตรัสรู้" เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงประกอบไปด้วย "พระบริสุทธิคุณ", "พระปัญญาคุณ" ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือ ความจริงของโลก แก่ชนทั้งปวงโดย "พระมหากรุณาธิคุณ" จวบจนทรง "เสด็จดับขันธปรินิพพาน" ในวาระสุดท้าย ทั้งสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องในวันเพ็ญเดือน 6 นี้ทำให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดและสืบต่อมาอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน

 


ดังนั้นจึงขอเชิญชาวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้ร่วมกับสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยแสดงตนพุทธมามะกะ  และออกมาร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่หน่วยราชการร่วมกันจัดพิธีขึ้น หรือร่วมกันทำบุญใส่บาตรถวายภัตตาอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆใกล้บ้านกันตามประเพณี และร่วมปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนา ลดละเลิกอบายมุขทั้งปวง รวมทั้งการออกไปทำบุญไหว้พระตามวัดต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนตามวัดใกล้บ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาโลก

 

ภาพ/ข่าว  นันทศักดิ์ วัฒนพานิช ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.อุทัยธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายนันทศักดิ์ วัฒนพานิช(หนึ่ง)
HASTAG :