สุรินทร์!!!เปิดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวัน สำคัญของโลก!!ชูความสำเร็จหมู่บ้านรักษาศีล5

สุรินทร์!!!เปิดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวัน สำคัญของโลก!!ชูความสำเร็จหมู่บ้านรักษาศีล5

Publish 2017-05-08 21:38:27

วันนี้ (8 พ.ค.60) ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง อ.เมือง จ. สุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินทร์จำนวนมาก ประกอบกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก โดยมีพระศรีวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้นำพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงาน สวดกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่ดีอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรแก่หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดสุรินทร์ และร่วมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน องค์การสหประชาชาติจึงให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก ประกอบกับจังหวัดสุรินทร์ และคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ได้รณรงค์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีหมู่บ้านและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการนำเอาหลักพระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคน โดยได้ขับเคลื่อนทั้งในปริมาณและเชิงคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จึงได้นำโครงการหมู่บ้านศีล5 ต้นแบบทั้งจังหวัดมาจัดนิทรรศการแสดงความสำเร็จของการทำโครงการฯ


ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้จัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาระหว่างวันที่ 8 - 9 พ.ค. 60 โดยจะดึงเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนหมู่บ้านที่สนใจในการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล5 เข้าชมงานและนิทรรศการ เพื่อขยายองค์ความรู้ให้จังหวัดสุรินทร์มีหมู่บ้านรักษาศิล5 ที่ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยาวนานต่อไป...

รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดสุรินทร์ รายงานติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

น.ส.รมิตา สิงหเสรี(หญิง)
HASTAG :