ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงโพสต์ข้อความลงอินสตราแกรม เพื่อถวายพระพร รัชกาลที่ 10 (รายละเอียด)

Publish 2016-12-02 10:25:18

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์

ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ในขณะที่พระองค์ทรงมีพระปฏิสันถาร กับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะทรงบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับข้อความว่า "ถวายพระพร #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร #รัชกาลที่10 #ทรงพระเจริญ"

 

CR.ข้อมูลIG nichax