ธ.กรุงไทย ชี้แจงกรณีครูสาว โวยพนักงานไม่นำเงินไปชำระยอดเดิม ทำให้แบกภาระหนี้สิน 2 บัญชี!!

Publish 2016-11-24 11:57:45

ตามที่ลูกค้าธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นคุณครูโรงเรียนบ้านเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร้องเรียนว่า พนักงานสาขาถนนธานี ไม่ได้นำเงินกู้ไปชำระวงเงินกู้เดิมที่ทำไว้กับสาขาประโคนชัย ทำให้ต้องรับภาระชำระเงินกู้ทั้ง 2 บัญชี นั้น
 
ล่าสุด ธนาคารกรุงไทยได้ออกชี้แจงกรณีดังกล่าว ระบุข้อความว่า ธนาคารกรุงไทยขอเรียนชี้แจงว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างมาก ทันทีที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และย้ายพนักงานที่ถูกร้องเรียนออกจากพื้นที่ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ


ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และยึดมั่นในการให้บริการที่โปร่งใส รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าธนาคารจะดูแลกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ 
ธนาคารกรุงไทย
0-2208-4174-7ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

รัตติยา เสสันเทียะ