กทพ. แจ้งการเบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34

"กทพ." แจ้งการเบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34

Publish 2017-05-08 11:30:20

กทพ. แจ้งการเบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนบางนา- ตราด) บริเวณ ก.ม. 8 ต่างระดับวัดสลุต  ในวันที่ 6,7,9,10,13 และ 14 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 05.00 น. เพื่อดำเนินการติดตั้งคานสะพานโครงการงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการติดตั้งคานสะพานข้ามถนนบางนา-ตราด จึงมีความจำเป็นจะต้องเบี่ยงการจราจรช่องทางคู่ขนานขาเข้าในคืนวันที่ 6 และ 7 พฤษภาคม ช่องทางหลักขาเข้าและขาออก ในคืนวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม และช่องทางคู่ขนานขาออก ในคืนวันที่ 13 และ 14 พฤษภาคม โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 05.00 น. ของของวันถัดไปทั้งนี้จะมีการวางกรวยจราจรกั้นเป็นพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว พร้อมป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางให้ผู้ใช้ทางทราบทิศทางการเบี่ยงจราจรกทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณ ดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางทั้งนี้ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ โทร 085- 152-4726  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง