นายกฯสั่งการบ้าน สธ.ทำข้อมูลให้ชัด ก่อนดีเดย์คลายล็อคปท. แพทย์จุฬาฯทำจม.เสนอต้องหลัง 16 พ.ค.

นายกฯสั่งการบ้าน สธ.ทำข้อมูลให้ชัด ก่อนดีเดย์คลายล็อคปท. แพทย์จุฬาฯทำจม.เสนอต้องหลัง 16 พ.ค.

Publish 2020-04-20 15:21:18


วันนี้ (20 เม.ย.) พล.อ.  ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  โดยช่วงหนึ่ง  ได้กล่าวขอบคุณการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน  ทั้ง ทหาร ตำรวจ พลเรือน กทม. สาธารณสุข  ที่เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่   หลังจากได้มีการออกตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่  และพบว่าทุกพื้นที่มีความเรียบร้อยอย่างดี ส่วนเรื่องการผ่อนคลายมาตรการการควบคุม การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางและข้อพิจารณากับทุกฝ่าย  โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขในการไปพิจารณาจัดทำแผนแม่บท   หากสถานการณ์ดีขึ้นตามหลักเกณฑ์   จะมีการผ่อนปรนในส่วนใดได้บ้าง  ผ่านข้อมูลการวิเคราะห์  และตัวเลขสถิติ   เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพบางประเภทได้ ใ ห้ประชาชนมีรายได้   แม้ว่าอาจจะต้องกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติม  อาทิ  การเปิดตลาด  ประเภทใดที่จะผ่อนปรนให้เปิดได้บ้าง  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ

 


ขณะที่การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ  นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานไปพิจารณาภายใต้การดูแลของหน่วยงานตนเอง   ว่าจะมีแนวทางหรือขั้นตอนผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมอย่างไร   แต่ในเบื้องต้นการปลดล็อคจะต้องมีมาตรการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนที่ยังกำหนดอยู่  รวมทั้งพิจารณาต้องอยู่ภายใต้มาตรการตรวจสอบ และการคัดกรอง  ที่ให้เหมาะสม   รวมทั้งการดำเนินการทุกอย่างยังต้องเป็นไปตามหลักการ Social Distancing  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนยังคงเห็นความสำคัญ  การดำเนินมาตรการที่ชัดเจน  จะได้เกิดความไว้วางใจ  ร่วมมือกับรัฐบาล  เช่นเดียวกับมาตรการ  Work From Home ที่ต้องพิจารณาว่าจะปรับอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลับไปพิจารณากระบวนการตรวจเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ  ในกลุ่มเสี่ยงให้เข้มข้นมากขึ้น  ทั้งการสำรวจกลุ่มคนทำงานที่พบเจอคนจำนวนมาก  เช่น  แม่ค้า  กลุ่มคนที่เคยตรวจไปแล้ว  โดยอาจพิจารณาตรวจอีกรอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจ  ตลอดจนพิจารณาการสุ่มตรวจแรงงาน  ทั้งนี้ให้สาธารณสุขไปชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าการวิจัย ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการ Re-use หน้ากาก N95

สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ นายกรัฐมนตรีสั่งการให้  สถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุลใหญ่ ชี้แจงให้คนไทยให้ทราบถึงขั้นตอน  การดำเนินการเมื่อการเดินทางกลับต้องเข้ากระบวนการ State Quarantine และ Local Quarantine ของไทย และขอให้กระชับกระบวนการรับคนที่สนามบินให้รวดเร็วขึ้น แต่ต้องมีความปลอดภัย ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงได้รายงานว่ามีการปรับแก้ไขแล้ว  โดยใช้เวลาเพียง 40 นาที  รวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด แก้ปัญหาการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยทางบกเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน กำหนดในการเดินทางเข้าทางบกผ่านแดนทางภาคใต้ วันละ 350 คน โดยให้ช่วยกันบริหารจัดการให้ดี ระมัดระวังด้านความปลอดภัย หากทำให้ได้มากก็จะผ่อนคลายความตึงเครียดของคนไทยที่อยากเดินทางกลับบ้าน


ส่วนการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจจำเป็นต้องเดินคู่ขนานกันไป ทั้งการแก้ปัญหาในแต่ละภาคส่วน การร่วมกันทำ Big Data เพื่อทำให้ได้ข้อมูลเดียวกันในทุกส่วนงานมาพิจารณาเพื่อดูแลเรื่องการเยียวยา ฟื้นฟู ทั้งปัจจุบัน และอนาคต 


ทางด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงจดหมายเปิดผนึกที่พล.อ.ประยุทธ์   นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะทำถึง 20 มหาเศรษฐีในไทย โดยยืนยันว่าจดหมายดังกล่าวไม่ใช่การขอเงิน  ขณะที่ประชุมศบค.   วันนี้ไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้  แต่
การช่วยเหลือประเทศชาติด้วยการระดมความคิดเช่นนี้สามารถทำได้หมดทุกอย่าง  ขอให้รอดูรายละเอียดกันก่อน 

 เมื่อถามว่าในที่ประชุมศบค.วันนี้มีการหารือถึงการขยายอายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มี  ทั้งนี้หากจะมีการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน  นายกฯจะต้องนำเข้าที่ประชุมครม.ก่อนวันที่ 30 เม.ย.ที่จะครบกำหนด และหากจะเป็นกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน มาตรา 5 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ได้ระบุให้อำนาจนายกฯสามารถประกาศไปก่อนโดยไม่ต้องเข้าครม.ก็ได้   จากนั้นค่อยรีบนำเข้าครม.ภายหลัง  เพราะถ้าไม่ทันก็ต้องทำเช่นนี้  ซึ่งสามารถบอกกันก่อนได้ ไม่ต้องจู่โจม ที่เขาเขียนว่าประกาศก่อนแล้วค่อยไปขอนั้นเขาหมายถึงกรณีก่อการร้าย

 

ส่วนกรณีการห้ามขายสุรา ที่ครบกำหนดวันนี้จะมีการขยายต่อหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของกทม.ที่จะพิจารณา แต่รัฐบาลตั้งใจว่า ต่อไปหากจะต้องขยายก็ควรจะปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  เพราะขณะนี้แต่ละจังหวัดคำสั่งไม่เหมือนกันก็เลยอาจจะยุ่ง อย่างการประกาศเคอร์ฟิว รัฐบาลประกาศห้าม 22.00- 04.00 น. แต่ทางกทม.ประกาศ 22.00-05.00 น.  เพราะกทม.ประกาศก่อนที่รัฐบาลประกาศ แต่หากมีการทบทวนเรื่องการขยายเวลาการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะขยายกี่วันก็แล้วแต่ ก็ต้องตัดให้เข้ามาสู่ระบบเดียวกันให้หมด  เพื่อเลิกก็จะได้เลิกเหมือนกัน หรือถ้าจะผ่อนคลายก็อาจผ่อนคลายคล้ายๆกัน


ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่ง  รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงท่านนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศบค.  โดยเนื้อหาใจความระบุว่า  " กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี   จากข่าวที่รัฐได้ออกแถลงการณ์รายวันโดยนำเสนอแนวโน้มการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค COVID-19 พร้อมระบุลักษณะการจัดการระบบการผ่อนคลายรายจังหวัด ตามที่นำเสนอโดยกลุ่มนักวิชาการและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขจำนวนหนึ่งนั้น

 


ผมขอเรียนว่า การดำเนินการตามรูปแบบดังกล่าวนั้นเร่งด่วนเกินไป และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลกระทบตามมาอย่างรุนแรง จนอาจยากที่จะควบคุม ดังเช่นบทเรียนที่เราเห็นในสิงคโปร์และญี่ปุ่น

 

การที่ประเทศไทยสามารถฉุดกราฟการระบาดจาก 33% มาสู่ 8% ในวันที่ 21 เมษายนนี้ได้นั้น เพราะรัฐได้ตัดสินใจถูกต้องในการดำเนินมาตรการเข้มข้นตั้งแต่ 19 มีนาคม 2563 ภายหลังจากที่ทางโรงเรียนแพทย์ได้นำเสนอข้อมูลวิชาการ และการคาดการณ์ภาวะการระบาดให้แก่รัฐบาล ทั้งนี้เป็นไปตามหลักวิชาการที่วิเคราะห์ให้เห็นชัดว่าประเทศที่ระบาดมาก  มักดำเนินการไม่ทันต่อเวลา   และ เกาะกราฟ 33% เช่น อเมริกา เยอรมัน อิตาลี และอื่นๆ โดยที่ในขณะนั้นการควบคุมโรคโดยหน่วยงานรัฐเป็นไปในลักษณะที่แก้เพียงปัญหาเฉพาะหน้า และไม่ได้สนับสนุนให้เกิดมาตรการที่มีประสิทธิภาพดีพอ การตัดสินใจครั้งนั้นจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไทยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมโรคได้ดีดังปัจจุบัน

 

จากการประกาศในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาว่าจะผ่อนคลายให้ประกอบกิจการต่างๆ โดยปลดล็อคแบบรายกลุ่มจังหวัดนั้นเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรม และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Super-migration ของผู้คนที่จะหาทางในการทำมาหากิน และอาจเกิดจลาจลหรือความโกลาหลตามมาได้

 

ผมจึงขอเรียนเสนอให้ท่านโปรดพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยควรผ่อนคลายมาตรการเมื่อเราพร้อมจริงๆ เพราะหากเกิดปัญหาการระบาดระลอกสองแบบในสิงคโปร์และญี่ปุ่นแล้ว การกลับมาควบคุมใหม่จะยากขึ้นเป็นทวีคูณ  พร้อมกันนี้ได้ขอนำเสนอทางเลือกนโยบายประกอบการพิจารณาดังแนบ  จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา"

 

 

รายละเอียดข้อเสนอของ  รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์   

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน