สนธิญาณ พูดตรง ๆ ชีวิตมีสิ่งสำคัญกว่า ไปร่วมเวทีให้ความเห็น เรื่อง คนชังชาติ

สนธิญาณ พูดตรง ๆ ชีวิตมีสิ่งสำคัญกว่า ไปร่วมเวทีให้ความเห็น เรื่อง "คนชังชาติ"

Publish 2019-11-28 16:09:04


วันที่ 27 พ.ย. 62 ในเพจเฟซบุ๊ก "สถาบันทิศทางไทย-Thai Move Institute" ซึ่งเป็นเพจที่จุดประกายความคิด และข้อเท็จจริงที่จำเป็นต่ออุดมการณ์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางไทยใหม่อย่างมีสัมมาทิฐิ สร้างผู้นำทางความคิด พร้อมผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และข่าวสารที่ถูกต้องสู่สังคมไทย ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความไว้ว่า 

 ฟังชัดๆ จากปาก “สนธิญาณ” เปิดใจเหตุไม่ร่วมวงเสวนา นักศึกษาธรรมศาสตร์ บอกอยากไปนิพพานมากกว่าไปพูด เรื่อง ”คนชังชาติควรออกไปจากประเทศไทยหรือไม่”...https://youtu.be/EAE4qD1OrXY

 

 

 จากกรณีที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานเสวนา “คนชังชาติ ควรออกไปจากสังคมไทยหรือไม่?” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้อง common room คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยนักศึกษารายวิชาสัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองไทย ของอ.ประจักษ์ ก้องกีรติ ซึ่งได้ปรากฏชื่อของ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม เป็นหนึ่งในผู้เสวนานั้น

 

 

ก่อนหน้านี้ สนธิญาณ ยืนยันว่า ได้รับหนังสือเชิญเสวนาดังกล่าวและได้ตอบขอบคุณ แต่ยืนยันว่า “ไม่ประสงค์จะไปร่วมในหัวข้อเสวนาดังกล่าว” เพราะเป็นหัวข้อที่นำไปสู่เรื่องความเห็น ไม่ใช่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือองค์ความรู้ จึงได้ตอบปฏิเสธไป

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน