โหรฟองสนาน ทำนาย คนพลัดบ้านพลัดเมืองบางคนที่ดวงตกหมดวาสนาไปแล้วไปลับ

"โหรฟองสนาน" ทำนาย คนพลัดบ้านพลัดเมืองบางคนที่ดวงตกหมดวาสนาไปแล้วไปลับ

Publish 2019-05-12 13:24:22


โหรฟองสนาน จามรจันทร์ ได้เคยทำนายเหตุการณ์ที่จะ ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้  โดยได้โพสต์ผ่านทาง เฟสบุ๊ค Fongsanan Chamornchan ระบุว่า... แม่หมอสมัครเล่นตอนที่273     โดยฟองสนาน จามรจันทร์ เมืองอายุครบ237ปีตอนที่สี่-ได้มรดกในระดับเศรษฐีสี่โหงวลัก

    

               ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวจรที่สำคัญทำมุมส่งผล มฤตยูจร(0)เดินอยู่ในราศีเมษ พฤหัสบดีศรีจร(5)เดินถอยหลังจากธนูเข้าพิจิกเริ่ม25 พฤษภาคม2562-แล้วเดินถอยหลังต่อในพิจิก-วกกลับเดินหน้าในพิจิกเริ่ม19สิงหาคม2562แล้วเดินหน้าต่อในพิจิกถึง30ตุลาคม2562 พระเสาร์เดชจร(7)เดินถอยหลังอยู่ในธนูเริ่ม3พฤษภาคม2562 พระราหู-มูละจร(8)เดินอยู่ในมิถุน 

                 ปกติในดวงชะตาคนหากมีดาวทักษาวันเกิดเป็นศรีไปสถิตในภพมรณะอันหมายถึงความตาย พลัดพราก เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนัก ความมั่งคั่ง มรดกโดยพินัยกรรม ทรัพย์สมบัติของผู้ตาย หนังสือพินัยกรรม รวมทั้งทรัพย์สมบัติของสามีหรือภรรยาหรือผู้ที่ลงทุนร่วมเพื่อแบ่งผลประโยชน์กันแล้วปรากฎในดวงชะตาเดิมที่เป็นอยู่ตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนี่เป็นเกณฑ์ที่หนึ่ง

 

                 หรือสองหากไม่ได้ในดวงชะตาเดิมแต่มีบางช่วงของชีวิตมีดาวที่เป็นศรีจรไปเดินอยู่ในภพมรณะ เจ้าชะตาเหล่านี้มักจะได้มรดก-สมบัติของผู้ตาย บำเหน็จ บำนาญ ประกันชีวิต ประกันภัย ปันผล ฯลฯ

 

                  สำหรับดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์แล้วที่ขณะนี้ในบรรดาเรื่องร้าย-ดีทั้งหลายรวมทั้งการเมืองที่เขย่ากันหนักในระยะเปลี่ยนผ่านรัฐบาลคสช.ไปสู่รัฐบาลเลือกตั้ง(ยังจะเขย่ากันต่อไปถึงต้นกรกฎาคม 2565 )ผู้เขียนมีเกณฑ์ดีในเมืองมาบอกให้มีความหวัง

 

                   เกณฑ์ที่ว่านี้เกิดด้วยลางดีจากพฤหัสบดี(5)หัวหน้าเทวดาประจำเมืองที่เป็นศรีจรกำลังจะเดินถอยหลัง(ผิดปกติ)จากราศีธนูข้ามกลับมาเข้าราศีพิจิก-ภพมรณะดวงเมืองเริ่มวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

                   ด้วยนัยนี้ขอทำนายและคาดการณ์ชะตาเมืองล้อชะตาคนคือ เมืองมีโอกาสได้มรดก-ของเก่าระหว่าง25พฤษภาคม-30ตุลาคม 2562 ให้เป็นที่ฮือฮา โดยคาดว่าลีลาจะออกด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านคือ

 

                  1.ได้มรดก -ของเก่าที่ฝังดินไว้ คล้ายๆสมบัติเจ้าคุณปู่ ตัวอย่างเช่นขณะพฤหัสบดีมูละจรเดินอยู่ในภพมรณะดวงเมือง(ไม่โดดเด่นเท่าศรีจรที่เป็นอยู่ขณะนี้)และเล็งพระอังคารดวงเดิม๓ในความหมายอาวุธ(สถิตอยู่ราศีพฤษภ) ปรากฏว่ากลางมีนาคม2561คนงานก่อสร้างmarket place บริเวณถนนราชวิถี ใกล้แยกซังฮี้ ดุสิต ขุดลงไปใต้ดินลึก1.5เมตรเจอระเบิดที่สัมพันธมิตรทิ้งไว้ตั้งแต่สมัยสองครามโลกครั้งที่สองฝังจมดินอยู่98ลูก

 

                     ด้วยเหตุที่พฤหัสบดีเป็นศรีจรคราวนี้ซึ่งในทางทักษาโดดเด่นมาก คาดว่าสิ่งที่พบจะเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำ หรือมรกดของแผ่นดินรอบนี้ จะต้องเป็นที่ฮือฮาเพราะเมืองยังอยู่ในช่วงได้มหามหิทธิโชค จากพฤหัสบดีศรีจรอยู่(ดูแม่หมอสมัครเล่นตอนที่272)หรือไม่ก็

 

                    2.เมืองได้มรดก-ของเก่าที่จะได้จากคนในเมืองเอง เหมือนผู้ใหญ่ หรือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษยกให้ลูกหลาน

 

                   ทั้งกรณีที่พบทรัพย์ในดินสินในน้ำ หรือได้มรดกคล้ายๆจากบรรพบุรุษหรือเจ้าคุณปู่ยกให้คาดว่าจะเป็นประโยชน์และมหึมาในระดับประเทศ หรือคนที่ได้เป็นเศรษฐีสี่-โหงว-ลัก ได้ใช้ประโยชน์ไปอีกนาน(พฤหัสบดีศรีจรที่พิจิกสาดแสงถึงพระพุธ๔และพระศุกร์๖ที่สถิตราศีมีน-เข้าข่ายได้เป็นเศรษฐีสี่-โหงว-ลักคือ๔๕๖ตามตำราอ.เทพย์ สาริกบุตร ครูโหรผู้ล่วงลับ)

 

                      และขอกระซิบไว้ล่วงหน้าเพื่อให้มีความหวังอีกว่าตั้งแต่มีนาคม2563 เป็นต้นไปเมืองจะเกิดอาการเทวดาให้โชคใหญ่เพิ่มเข้ามาอีกซึ่งจะบอกให้ปลายปี                      3.เกิดลางบอกอาการเสียอะไรไปได้กลับมาของเมืองซึ่งในอดีตเกณฑ์ที่ไม่โดดเด่นเท่านี้คือพฤหัสบดีไม่เป็นศรีจร เรามักได้วัตถุโบราณ ของเก่าที่จากผืนแผ่นดินไทยคืนจากต่างประเทศซึ่งผู้เขียนก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้อะไรเพียงแต่คาดว่าจะเป็นสิ่งสำคัญน่าดู

                       ถ้าจะดูตอนนี้คือเสียรัฐสภาไป-ได้สนช.-เสียสนช.ไปกำลังจะได้รัฐสภากลับมาเป็นต้น

 

                       4 .ตัวบุคคลให้สังเกตสองอาการคือ

                       4.1ระหว่าง25พฤษภาคม-18มิถุนายน2562อาจจะมีอันตรายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพลัดพรากจากไปของบุคคลสำคัญทางด้านศึกษา สาธารณสุข แพทย์ ครูอาจารย์ ตุลาการ นักกฎหมาย นักธุรกิจ ที่ปรึกษาคนสำคัญ(พฤหัสบดีจรผ่านเดินนวางค์ขาด-แดนอัตรายในราศีพิจิก)แต่เสียไปแล้วก็จะมีคนอื่นมาแทน

                      4.2คนพลัดบ้านพลัดเมืองบางคนที่ดวงตกหมดวาสนาไปแล้วไปลับตลอดระยะ25พฤษภาคม-30ตุลาคม 2562

                     เกณฑ์นี้ ผู้เขียนได้ทำนายไว้ก่อนแล้วในหนังสือศาสตร์แห่งโหรปี2562ของสำนักพิมพ์มติชนว่า ให้จับตาคนพลัดบ้านพลัดเมืองบางคนที่ดวงตกหมดวาสนาไปแล้วไปลับ(พระเสาร์จร7ทับพระเสาร์ดวงเดิม๗กรรมเก่าแรงตามโฉลก..เสาร์ถึงสถิตเสาร์ ปะทะกันและกันเอง โทษทุกข์แต่ปางเพรงก็จะก่อจะเกิดมี สิ่งสินระส่ายทรัพย์ ภยทับระทมทวี เกรงอายุชนมชี-วพินาศปลัยตรู …และเกณฑ์พฤหัสบดีศรีจร5ที่ราศีพิจิกส่งกระแสมรณะหรือความตาย-ป่วยไข้ เศร้าโศกเสียใจ ไปให้ศัตรูของชาติคือพระพุธดวงเดิม๔และพระศุกร์ดวงเดิม๖ที่อยู่ในราศีมีนภพวินาศน์ของเมืองหมายถึงอยู่ไกลหรือที่ลี้ลับไม่เปิดเผย)

                      4.3บางคนที่มีวาสนานิราศแผ่นดินไปก่อนหน้านี้โอกาสกลับคืนบ้านเกิด เพียงแต่จะกลับมาในสถานะใดเท่านั้น(เกณฑ์พระเสาร์จร7ทับพฤหัสบดีดวงเดิมที่ราศีธนูขอบเขตต่างประเทศ ให้ผล-เสียอะไรไปได้กลับมาตามโฉลก..เสาร์ทับพฤหัสบดี สิริสวัสดิลาภา สิ่งสินและเงินตรา จะลุ โดยสะดวกดาย ศัตรูจะปรา และวัตถาระส่ำระสาย สินทรัพยสูญหาย ก็จะคืนจะคงเรือน)

 

                     5.ผู้เขียนเคยทำนายไว้ในหนังสือศาสตร์แห่งโหรสำนักพิมพ์มติชนไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นระยะที่จะมีการสร้างตัวแทนจิตวิญญาณของชาติไว้ให้คนเคารพกราบไหว้ เช่นในอดีตประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้า

 

                     6.และสำหรับแฟนคลับนั้นระหว่าง25 พฤษภาคม-30ตุลาคม 2562ขอส่งกำลังใจไปยังท่านที่ลัคนาสถิตสามราศี คือ 

                      ลัคนาสถิตเมษพวกท่านส่วนใหญ่ดวงจะตกอีกรอบระวังได้ความผิดจนแทบถอดใจหรือผู้อุปภัมภ์จากไป

 

                      ผู้ที่ลัคนาสถิตมิถุนส่วนใหญ่เจอปัญหาอุปสรรคหรือหนี้สินหรือเจอคู่แข่งขันหนักอีกรอบ

 

                      ส่วนผู้ที่ลัคนาสถิตราศีธนูส่วนใหญ่คงต้องฟันฝ่าหนักเพราะสิ่งที่จะเติมมาจากทุกข์เดิมคือมีแนวโน้มอึดอัดใจหรือ อาจถูกสอบหรือ ถูกย้ายหรือ ทรยศ หักหลังหรือ อกหัก รักคุดฯลฯ

 

                       ขอให้ทนอีกไม่กี่เดือนพวกท่านทั้งสามลัคนาราศีนี้ส่วนใหญ่ชะตาจะฟื้นเน้นไปที่เมษที่มีเกณฑ์ดีอื่นๆรออยู่ก่อนแล้ว ส่วนอีกสองลัคนาราศีจะมีลีลาค่อยๆฟื้น

 

(ยังมีต่อตอนที่ห้า -พฤหัสบดีศรีจร-ออกอาวุธชักคะเย่อกับอสุรินทราหู-พร้อมของแถมคุณงามความดีที่คนลัคนาราศีอื่นๆที่เหลืออีกเก้าราศีจะได้จากการที่พฤหัสบดีจรเดินอยํในราศีพิจิก-ก่อนที่ต่อไปจะได้เริ่มทะยอยจัดเต็มให้ทุกท่านทุกลัคนาราศี-ในวาระทีพฤหัสบดีจรจะย้ายราศี30ตค.62และอิทธิพลของดาวสำคัญอื่นๆเพื่อเป็นเค้าโครงดำเนินชีวิตต่อไป)

 

ฟองสนาน จามรจันทร์

10 พฤษภาคม 2562ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน