“ธนาธร” กับ “สมพร  จึงรุ่งเรืองกิจ” มีเวลา 29 วัน  ทำเอกสารโอนหุ้น “วี-ลัค มีเดีย” ให้จบก่อน 6 ก.พ.62 แต่ทำไม..ไม่ทำให้ครบขั้นตอนกม.

“ธนาธร” กับ “สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ” มีเวลา 29 วัน ทำเอกสารโอนหุ้น “วี-ลัค มีเดีย” ให้จบก่อน 6 ก.พ.62 แต่ทำไม..ไม่ทำให้ครบขั้นตอนกม.

Publish 2019-05-01 15:21:55


กลายเป็นประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดต่อเนื่อง  สำหรับกรณีการถือครองหุ้น บริษัทวี-ลัค มีเดีย ของนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับข้อห้ามตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 98(3) และ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 42(3)    และจนถึงล่าสุดนำมาซึ่้งการแจ้งข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายกระทำผิดหรือไม่ 

 

“ธนาธร” กับ “สมพร  จึงรุ่งเรืองกิจ” มีเวลา 29 วัน  ทำเอกสารโอนหุ้น “วี-ลัค มีเดีย” ให้จบก่อน 6 ก.พ.62 แต่ทำไม..ไม่ทำให้ครบขั้นตอนกม.

 

ล่าสุด นายธนาธร   ได้นำหลักฐานจำนวน 26 รายการเข้าชี้แจงและแสดงต่อกกต.เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์   หลังจากเคยพยายามจะชี้แจงหลายกรณีข้อสงสัย  นับจากวันที่ 23 มีนาคม  2562  ด้วยการโพสต์ข้อความและเอกสารการโอนหุ้น   ชี้แจงถึงกรณีนี้ผ่านทวิตเตอร์ (Twitter) ระบุว่า  กรณีการถือครองหุ้นโดยผิดกม.ไม่เป็นความจริง เนื่องจากได้โอนหุ้นไปตั้งแต่วันที่ 8  มกราคม  2562  หรือ  1 เดือนก่อนการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 

 

แต่ปรากฎว่าคำอธิบายแต่ละท่อนความ ที่มีการเสริมเติมข้อมูลมาเป็นระยะ ๆ กลับไม่ได้ทำให้ความรู้สึกคาใจในปัญหาส่วนตัวดังกล่าวลดน้อยลงแต่ประการใด    ตรงข้ามกลับดูเหมือนกันจะยิ่งสร้างปัญหาต่อความน่าเชื่อถือของนายธนาธร  ในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มากขึ้นเป็นลำดับด้วยซ้ำ 

 

 

แม้กระทั่้งในการเข้าชี้แจงต่อกกต.  ซึ่งนายธนาธร  อ้างถึงพยานหลักฐานที่นำแสดง  พร้อมย้ำเชื่อมั่นว่าในวันที่ 9  พฤษภาคม  2562  จะได้รับประกาศรับรองเป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ  พร้อมตอบโต้สื่อมวลชนและสาธารณชนที่แสดงข้อสงสัยว่า  เป็นการอ้างข้อมูลที่ไม่มีหลักฐาน แต่เป็นความพยายามนำประเด็นเล็ก ๆ มาขยายความเป็นข้อสงสัย แล้วพูดซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด

 

อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมา  ข้อเท็จจริงประการสำคัญที่นายธนาธร  อธิบายความน้อยมาก   ก็คือทำไมปล่อยให้กระบวนการจดแจ้งเรื่องการโอนถ่ายหุ้น ต่อนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์  ล่าช้ากว่าควรจะเป็น

 

โดยมีคำชี้แจงเพียงว่าภายหลังการขาย-โอนหุ้น  จำนวน  675,000  หุ้น  ตามหมายเลขหุ้น 1350001-2025000   ให้แก่ นางสมพร  จึงรุ่งเรืองกิจ    โดยมีการลงลายมือชื่อประกอบ  ลงวันที่  8  มกราคม 2562    ขั้นตอนต่อจากนั้นเป็นเรื่องของทาง บริษัทวี-ลัค มีเดีย  จะไปดำเนินการจดแจ้งต่อนายทะเบียน  กระทรวงพาณิชย์   

 

 กระทั่งกลายเป็นปัญหาต่อมา   เมื่อสำนักข่าวอิศรา มีการตรวจสอบเอกสารแบบ  บอจ.5    แสดงสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น   บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด    ระบุว่าคัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562    แสดงรายละเอียดว่า   นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ  เป็นผู้ถือครองหุ้นจำนวน  2,250,000 หุ้น   และจำนวนหุ้นดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นหุ้นที่ได้รับการโอนหุ้น  ตามเลขหมายหุ้นเดียวกับของนายธนาธร   คือ  1350001-2025000  

 

เบื้องต้นนี้จึงเป็นที่มาของข้อคำถามมากมาย    และนำมาซึ่งข้อกล่าวหาต่อนายธนาธร  ว่าเข้าข่ายถือครองหุ้น บริษัทวี-ลัค มีเดีย   ผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเลือกตั้ง  ส.ส. พ.ศ.2561  หรือไม่     

 

 

เนื่องจากนายธนาธร  นำรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส่ง กกต.ในวันที่  6 กุมภาพันธ์  2562    แต่หลักฐานการโอนหุ้นกลับมีการนำแสดงต่อนายทะเบียน  กระทรวงพาณิชย์  ในวันที่  21 มีนาคม 2562   

 

หรืออีกมุมหนึ่งก็ก่อให้เกิดคำถามว่า นายธนาธร  ตลอดจนนางสมพร  จึงรุ่งเรืองกิจ   และกรรมการ บริษัท วี-ลัค มีเดีย   ไม่ดำเนินธุรกรรมว่าด้วยการทำเรื่องจดแจ้ง  กระทรวงพาณิชย์  ให้แล้วเสร็จก่อนวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์  2562     ซึ่งเป็นช่วงเวลาการยื่นสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของนายธนาธร  หรือเท่ากับมีเวลานานถึง  29  วันในการดำเนินการ  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางข้อกฎหมายตามมาในภายหลัง 

 

แต่ในทางตรงข้ามถ้านับห้วงเวลาจากการที่นายธนาธร  อ้างว่าขาย-โอนหุ้น  บริษัทวี-ลัค มีเดีย  ให้กับนางสมพร ผู้เป็นมารดา   จากวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562   ถึงวันพฤหัสบดีที่  21 มีนาคม 2562  เบ็ดเสร็จแล้ว    กลายเป็นว่าครอบครัวจึงรุ่งกิจ   ใช้ระยะเวลายาวนานถึง 72 วัน  ในการจดแจ้งเรื่องการโอนหุ้นของนายธนาธร   ให้แล้วเสร็จ    แม้ภายหลังจะเกิดเป็นปมคำถามและทางนายธนาธร  เลือกอธิบายว่าการโอนหุ้นที่นายธนาธรเคยถือครองนั้น เป็นธุรกรรมระหว่าง นางสมพร กับหลานชาย 2 คนก็ตาม   

 

ประเด็นข้อพิจารณาประกอบสำคัญก็คือ  การจดแจ้งเรื่องการโอนหุ้น หรือ การเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองหุ้น ตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์    ต้องถือว่าเป็นขั้นตอนทางธุรกรรมที่ไม่ได้ยุ่งยาก   ในการทำให้เกิดความสมบูรณ์ทางกฎหมาย  เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างหนังสือสัญญาโอนหุ้น  และ  หนังสือการขอส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  หรือ บอจ.5  ไม่เท่านั้นพบว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาระบบการจดแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Filing)  ไว้บริการสำหรับบริษัทธุรกิจอีกด้วย 

 

 

 ด้วยเหตุผลที่มีการตรวจพบว่า  การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น  บริษัทวี-ลัค มีเดีย  จากนายธนาธร  เป็นนางสมพร  จึงรุ่งเรืองกิจ   ไม่ได้ดำเนินการให้จบสิ้นภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 ซึ่งเป็นวันส่งรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่  โดยเฉพาะตัวของนายธนาธร  จึงทำให้ประเด็นข้อสงสัยเรื่องกระบวนการทำธุรกรรมโอน-ขายหุ้น บริษัทวี-ลัค มีเดีย  มีน้ำหนักต่อการทำให้เกิดข้อสงสัยมากยิ่งขึ้น   

 

เพราะโดยความเป็นนักการเมืองที่เตรียมตัวมาตั้งแต่ครั้งประกาศลาออกจากกรรมการ บมจ.มติชน  ย่อมทราบดีในสาระของ  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 1129     ทั้ง 3 วรรค   ประกอบด้วย  อันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่เมื่อเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้น ซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 

 

การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นนั้น ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน มีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือนั้น ๆ ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อนึ่ง ตราสารอันนั้นต้องแถลงเลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันนั้นด้วย  การโอนเช่นนี้จะนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น

 

ทั้งหมดนี้เป็นข้อสังเกตที่เกิดขึ้น ไม่นับรวมเรื่องเอกสารทางการเงินตามข้ออ้างของนายธนาธร  ที่กำลังกลายเป็นข้อสงสัยใหม่ถาโถมต่อชะตากรรมหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-"บิ๊กป้อม" สวนกลับ "ธนาธร" เล่นการเมืองนอกสภาฯถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ !?
-"ธนาธร-อนาคตใหม่" แสดงจุดยืน เตรียมส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมเคาะทุกประตูบ้านแสดงนโยบายพรรค!
-"ธนาธร"ท้า"ศรีสุวรรณ" ขอสัญญาณมือถือ ยืนยันที่อยู่ 8 ม.ค.
-อดีตบก.ดัง จับยามสามตาดูโหงวเฮ้ง"ธนาธร"เข้าตำรานรลักษณ์ศาสตร์ ฟันธง..อนาคตทางการเมืองดับ !
-หรือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย?? เกมการเมือง "ธนาธร-ทักษิณ" หากคิดการใหญ่หมายปลุกระดมมวลชน ท้ายสุดไม่พ้นหนังม้วนเดิม!!

​​​​​​​
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา
ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์