เก้าอี้นายกฯ จะไปไหน! สุวิทย์ เปิด 15 ภารกิจน่ายกย่อง ที่คนต่างเรียกร้องให้ ลุงตู่ กลับมาสานต่อ

เก้าอี้นายกฯ จะไปไหน! "สุวิทย์" เปิด 15 ภารกิจน่ายกย่อง ที่คนต่างเรียกร้องให้ "ลุงตู่" กลับมาสานต่อ

Publish 2019-02-25 17:18:06


วันนี้ 25 ก.พ. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนเฟสบุ๊ก "ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee" ซึ่งเป็นของ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า 15 เรื่องที่อยากให้ "ลุงตู่" สานต่อ

ถ้าถามว่าทำไมพรรคพลังประชารัฐจึงเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนั้น เป็นเพราะมีเสียงของประชาชนจำนวนมากที่เชื่อมั่นว่าลุงตู่เป็นผู้มีความสามารถนำประเทศชาติให้เจริญได้จริง ซึ่งสามารถยืนยันด้วย 15 ภารกิจที่น่ายกย่อง ที่คนต่างเรียกร้องให้กลับมาสานต่อ...ดังนี้ครับ

1. สานต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น เพราะจากปี 2557 เศรษฐกิจไทยโตเพียงร้อยละ 0.9 จนกระทั่งถึงปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวถึงร้อยละ 4.2 (ซึ่งในปี 2560 และ 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวมากกว่าเศรษฐกิจโลก)

2. สานต่อในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาลุงตู่สร้างอาชีพและรายได้ให้พี่น้องประชาชนมากกว่า 81,555 หมู่บ้าน สร้างรายได้กว่า 92,273 ล้านบาท เรื่องปากท้องของประชาชนต้องมาก่อนครับ

3. สานต่อให้การเดินทางของทุกคนสะดวกสบายครอบคลุมกว้่างไกลทั่วประเทศ เพราะ 5 ปีที่ผ่านมาลุงตู่ผลักดันการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยทุกคนและสามารถเกิดขึ้นได้จริงทุกแผนงาน ท่านคงเห็นว่าถนนทั่วไทยมีการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่า 3,000 กม. ถนนในชนบทเกือบ 4,000 กม.ถูกพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด Motorway เดิมมีเพียงสองสาย 146 กม. ปัจจุบันเพิ่มเป็น 470 กม. มีรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกของประเทศไทยเชื่อมเมืองหลวงสู่ภูมิภาคอย่างสะดวกและรวดเร็ว สำหรับคนเมืองนั้น เส้นทางรถไฟฟ้าเดิมมีเพียง 84.3 กม."รัฐบาลลุงตู่่" อนุมัติให้มีการก่อสร้างเพิ่มอีก 10 สาย มีระยะทางถึง 434 กม. ส่วนการเดินทางเชื่อมโลกนั้น มีการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้รองรับผู้โดยสารจากเดิมปีละ 45 ล้านคนเป็นปีละ 60 ล้านคน นอกจากนั้นยังพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาคอีก 17 จังหวัด พัฒนาท่าเรือขนส่่ง ท่าเรือปลายทาง ท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง มาบตาพุด เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC
4. สานต่อความสงบสุขให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างแท้จริง ถึงแม้ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสงบมากขึ้นจากช่วงหลายปีก่อนหน้านั้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการผู้นำที่เข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศ และต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาตินั้นมีความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคง ปลอดภัยสูง ใน 5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่น่าเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน เพิ่มมากขึ้นทุกปี ล่าสุดสูงถึง 38 ล้านคน นับว่า ลุงตู่สร้างให้เกิดปีทองของการท่องเที่ยวไทย มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 2.8 ล้านล้านบาท อันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและอันดับ 4 ของโลกเลยทีเดียวครับ

5. สานต่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้มีความต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรมให้ได้อย่างรวดเร็วตามแผนงานเพราะ EEC เป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้ทั้งงบประมาณ เวลา และการบูรณาการร่วมกันทั้งรัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่ นักลงทุนต่างชาติ ดังนั้น EEC ต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ มากำกับและขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ EEC เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาค สร้างรายได้สูง และเป็นความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในประเทศ

6. สานต่อการดูแลผู้มีรายได้น้อยให้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ทุกเดือนรัฐบาลลุงตู่ดูแลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้กับผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลุงตู่สร้างประวัติการณ์ให้คนไทยได้รับสวัสดิการจากรัฐโดยตรงเป็นครั้งแรก มีผู้มีรายได้น้อยมาขึ้นทะเบียนกว่า 14 ล้านราย นอกจากการช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยให้มีเงินออมแล้วยังช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยนี้พ้นจากความยากจนไปแล้วกว่าล้านคน เรายังต้องการผลักดันให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจนต่อไปครับ
7. สานต่อภารกิจในการสร้างหลักประกันในใจของผู้คนด้วยโครงการชีวิตวิกฤต ช่วยเหลือทันที 72 ชั่วโมง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คนไทยมั่นใจในสวัสดิการของตนเองมากขึ้นครับ

8. สานต่อปลดหนี้นอกระบบให้ประชาชน ที่ผ่านมารัฐบาลลุงตู่ช่วยปลดภาระหนี้นอกระบบให้ประชาชนกว่าสองหมื่นราย มูลค่าหนี้รวมกว่า 3,811,910,136 บาท ยังมีประชาชนอีกมากที่รอลุงต่อมาสานต่อการปลดหนี้นี้ครับ

9. สานต่อการทวงคืนผืนป่า มีพื้นที่ป่าที่ได้ทวงคืนมาแล้วกว่าเจ็ดแสนไร่ บริหารจัดการให้เกษตรมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยไม่ทำลายผืนป่าธรรมชาติ

10. สานต่อเกษตรกรแปลงใหญ่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหฐ่ที่สำคัญของประเทศ

11. สานต่อการรับเรื่องและแก้ไขเรื่องทุกข์ร้อนของประชาชน ผ่านศูนย์ดำรงธรรม เพราะทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของรัฐ และยังมีการเสริมกองทุนยุติธรรมให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องคดีอีกด้วยครับ

12. สานต่อการดูแลเด็กและเยาวชนที่เป็นพลังและอนาคตของชาติให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

13. สานต่อการสร้างเศรษฐกิจทางเลือกใหม่บนความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ จากที่รัฐบาลลุงตู่ได้ปลดล๊อคกฎหมายป่าไม้ที่กว่า 78 ปีไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทำให้ต่อไปต้นไม้ทุกต้นมีมูลค่าของตนเอง สนับสนุนการปลูกไม้มูลค่าสูงเป็นไม้เศรษฐกิจ สร้างรายใด้ระยะยาวให้ประชาชนที่เพาะปลูก

14. สานต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้เข้าถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ในโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ ที่สร้างโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศและต้องสานต่อให้ประชาชนสามารถเขาถึงและใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตทั้งในเรื่องการสร้างรายได้และการศึกษาพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย ยังมีเด็ก เยาวชน ประชาชน ในอีกหลายชุมชนหลายหมู่บ้านที่รอต่อยอดโอกาสนี้ครับ

15. สานต่อการสร้างอาชีพให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีวะศึกษา ที่ผ่านมาสามารถปรับภาพลักษณ์และสร้างมาตรฐานให้กับกลุ่มนักเรียนอาชีวะอย่างเห็นได้ชัด ในอนาคตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศต้องอาศัยน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้ การจะสร้างชาติให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคตต้องเร่งสร้างกลุ่มอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ให้เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณครับ

ผลงานทั้งหมดนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของท่าน พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นอย่างดี ต่อจากนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเองกันนะครับ


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เด็ด! "สุวิทย์" ถาม"เฉลิมคือใคร-ไม่รู้จัก" แง้มเจียนเวลาส่งเทียบเชิญ"บิ๊กตู่" แล้ว  ยันถึงเวลาไขก๊อกแน่     
"ธนกร-พลังประชารัฐ" โต้คนรู้จัก"สุวิทย์" น้อยกว่า"เฉลิม" ก็จริง แต่ทุกคนชื่นชม-ต่างที่รู้จักเฉลิมในอีกด้านหนึ่ง 

"สุวิทย์" ฉะ "อภิสิทธิ์" ปมกล่าวหาลอกบัตรคนจน ขยี้หนักใครคิดก่อนคิดหลังไม่สำคัญ...อยู่ที่คิดแล้วทำ"ไม่ดีแต่พูด" !

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกชัย เรืองฉาย
ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

;