หมอเหรียญทอง แจ้งหน่วยมั่นคงสอบผศ.มหาลัยสารคาม โพสต์มิบังควร ล่าสุดปิดเฟซหนี

หมอเหรียญทอง แจ้งหน่วยมั่นคงสอบผศ.มหาลัยสารคาม โพสต์มิบังควร ล่าสุดปิดเฟซหนี

Publish 2019-01-09 11:40:57


จากกรณีนพ.เหรียญทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และผู้ก่อตั้ง “องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน” ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก เหรียญทอง แน่นหนา โดยมีเนื้อหาถึงผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเขียนข้อความถึงการจะเลื่อนเลือกตั้ง โดยพาดพิงไปถึงพิธีที่ไม่รู้ว่าหมายถึงพิธีอะไร และมีเจตนาใดในการออกมาโพสต์ดังกล่าว สำหรับนพ.เหรียญทองได้ตั้งคำถามกลับไปถึงบุคคลนั้น พร้อมทั้งยังอยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบพฤติกรรมด้วย 

 

โปรดทราบทั่วกันว่าเมื่อวันที่ 5 ม.ค.62 เวลา 10.45 น. บุคคลผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่า วินัย ผลเจริญ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้โพสต์ข้อความว่า ใครบ้างมีส่วนกำหนดเกมการเลื่อนเลือกตั้ง อย่าลืมว่าเจตจำนงของประชาชนสำคัญยิ่งกว่า...ใดๆ

1. ผมขอถาม นาย วินัย ผลเจริญ ว่า “สำคัญยิ่งกว่า...ใดๆ” นั้น คุณหมายความว่าพิธีอะไร จงตอบผมโดยด่วนที่สุด

2. ผมขอถามอธิการบดีและคณบดีผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาของ นาย วินัย ผลเจริญ ว่าท่านมีความรู้สึกต่อนาย วินัย ผลเจริญ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดของท่านอย่างไร และท่านมีมาตรการในเรื่องนี้อย่างไร

3. ผมขอถาม รมว.กระทรวงศึกษาธิการว่าท่านจะนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้หรือไม่

หากทั้งหมดนิ่งเฉย ผมจะไปพบไอ้วินัย ผลเจริญ ด้วยตนเอง รับรองว่าผมจะไม่อาศัยมาตรา 112 แต่จะใช้มาตรการใดก็สุดแล้วแต่สถานการณ์

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

‘คนเก็บขยะแผ่นดิน’

8 ม.ค.62 เวลา 19.46 น.

 

 

  

ปิดเฟซบุ๊กหนีไปแล้ว

 

ด่วนที่สุด...ได้โปรดแชร์ให้ถึง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ , อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ผวจ.มหาสารคาม , หัวหน้าหน่วยงานความมั่นคง และประชาชน จ.มหาสารคาม ทราบว่า

 

ผศ.วินัย ผลเจริญ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวเมื่อ 5 ม.ค.62 เวลา 10.45น.ข้อความว่า “ใครบ้างมีส่วนกำหนดเกมการเลื่อนเลือกตั้ง อย่าลืมว่าเจตจำนงของประชาชนสำคัญยิ่งกว่า...ใดๆ” ทั้งนี้ผมได้ขอให้ ผศ.วินัย ผลเจริญ ชี้แจงว่า “...ใดๆ” ตามที่ ผศ.วินัย ผลเจริญ โพสต์นั้นหมายความถึง...อะไร แต่ ผศ.วินัย ผลเจริญ กลับปิดเฟซบุ๊คหนี เมื่อคืนวันที่ 8 ม.ค.62 เวลา 21.30-22.00 น.โดยประมาณ ดังนั้น ผศ.วินัย ผลเจริญ จึงเป็นอาจารย์ที่ไม่รู้จักความบังควรว่าการแสดงความเห็นใดที่ส่อเสียดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะที่ตนเองมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่จะต้องสอนและปลูกฝังวิชาการเมืองและการปกครอง

 

 

ดังนั้นผมจึงขอความกรุณาจาก รมว.กระทรวงศึกษาธิการ , อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ผวจ.มหาสารคาม และหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้โปรดสอบสวน ผศ.วินัย ผลเจริญ และตรวจสอบพฤติกรรมในทางลับที่ได้มีส่วนร่วมกับขบวนการบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย หากเป็นไปได้แล้วได้โปรดมีคำสั่งอย่างเด็ดขาดด้วยการปลด ผศ.วินัย ผลเจริญ ให้พ้นจากราชการจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ อย่าปล่อยปละละเลยให้มีอาจารย์ที่มีอคติต่อสถาบันหลักของชาติในสถาบันการศึกษาดังที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้

ผมหวังอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะไม่ละเลยเพิกเฉยดังเช่นผู้มีอำนาจรัฐที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

9 ม.ค.62 เวลา 9.06 น.

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : เหรียญทอง แน่นหนาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน