โฆษกรัฐบาล เผยประชาชน 97.7 % ถูกใจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  รองลงมา 96.5 % พอใจแก้ไขปัญหายาเสพติด

"โฆษกรัฐบาล" เผยประชาชน 97.7 % ถูกใจ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  รองลงมา 96.5 % พอใจแก้ไขปัญหายาเสพติด

Publish 2018-12-26 14:30:55"โฆษกรัฐบาล" เผยผลสำรวจความเห็นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 6,250 คน พบ 97.7 % ถูกใจ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  รองลงมา 96.5 % พอใจแก้ไขปัญหายาเสพติด ขณะภาพรวมของรัฐบาลน่าพอใจ

 

วันนี้ (26 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวานนี้ "นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์" รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ปี และของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 6,250 คน ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. - 10 พ.ย. 2561 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เสนอ ซึ่งมีสาระสรุปการติดตาม รับรู้เกี่ยวกับนโยบายและข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล โดยนโยบาย โครงการที่ประชาชนรับรู้การดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมามากที่สุด คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 97.7 รองลงมา คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 96.5 การใช้อินเทอร์เน็ต ในการติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ซึ่งประชาชนร้อยละ 41.4 ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดตามฯ โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการติดตามมากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก ร้อยละ 37.5 รองลงมา คือ ไลน์ ร้อยละ 25.8 อินสตาแกรม ร้อยละ 2.8 และทวิตเตอร์ ร้อยละ 2.0 

 โฆษกรัฐบาล ระบุด้วยว่า สำหรับข้อ 2. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานั้น พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 59.7 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 34.5 ขณะที่ไม่พึงพอใจเลยร้อยละ 0.7 และพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของรัฐบาลมากที่สุด คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 63.4 ขณะที่เรื่องที่ชุมชน หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนในรอบปี 2561 มากที่สุด คือ สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพง ร้อยละ 41.7 รองลงมา คือ การทำเกษตรกรรม เช่น ราคาผลผลิตตกต่ำ ราคาปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชราคาแพง ร้อยละ 34.9 


 ขณะที่ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 ที่ต้องการจากรัฐบาลมากที่สุด คือ การแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ให้มีราคาแพง ร้อยละ 48.0 รองลงมา คือ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เช่น ราคาพืชผลตกต่ำ ราคาปุ๋ยอาหารสัตว์แพง จัดหาตลาดรองรับ ร้อยละ 30.4 และความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับเชื่อมั่นมาก-มากที่สุด ร้อยละ 55.9 เชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ 37.2 ขณะที่ไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 0.9ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน