“อุตตม” เผยเร่งดันอ้อยสู่ เศรษฐกิจชีวภาพ  วางเป้ายกระดับไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน 

“อุตตม” เผยเร่งดันอ้อยสู่ "เศรษฐกิจชีวภาพ"  วางเป้ายกระดับไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน 

Publish 2018-10-19 18:00:36


 

“อุตตม  สาวนายน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยในงานเสวนาเรื่อง “ก้าวต่อไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย” เร่งดันอ้อยสู่ "เศรษฐกิจชีวภาพ"  วางเป้ายกระดับไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน 

 

วันนี้ (19 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "นายอุตตม สาวนายน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวในการเสวนาเรื่อง “ก้าวต่อไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ตอนหนึ่งว่า อุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญต่อการปฏิรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Economy) ปี 2561-2570 ที่วางเป้าหมายยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชีวภาพของอาเซียน (Bio Hub of ASEAN) ภายในปี 2570 โดยผลิตภัณฑ์เป้าหมายคือพลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ และชีวเภสัชภัณฑ์ ฯลฯ

 
นายอุตตม ระบุด้วยว่า อ้อยถือเป็นพืชที่มีความพร้อมมากสุดสำหรับการนำไปสู่ Bio Economy จากนั้นรัฐวางเป้าหมายจะขยายไปสู่เกษตรอื่นๆ เช่น ปาล์ม มันสำปะหลัง ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย และจะต้องก้าวต่อไปเพื่อสู่เป้าหมายการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย ระหว่างทางหากมีปัญหาก็ต้องพูดคุยกัน รัฐเปิดกว้างเสมอ

 ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายฯ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตีความจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่ากระบวนการต่างๆ เหล่านี้จะเสร็จได้ในช่วง ก.พ. 2562 ซึ่งระเบียบดังกล่าวจะเอื้อต่อการนำอ้อยและน้ำอ้อยไปผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพได้ ซึ่งเบื้องต้นมีนักลงทุนทั้งจากไทยและต่างประเทศได้เข้าหารือที่จะมาลงทุนหลายราย


ทั้งนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเข้มแข็ง ได้มีการได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้ง 4 ภาค คือ ชลบุรี กาญจนบุรี กำแพงเพชร และอุดรธานี ให้พร้อมสู่การเป็นศูนย์แห่งการวิจัย และพัฒนาร่วมกับเอกชน และเตรียมที่จะมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพจังหวัดชลบุรีที่จะเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ICT) ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า

;