"ต่อต้านคอรัปชันฯ"ให้100คะแนเต็ม "บิ๊กตู่" จริงใจปราบโกง คอร์รัปชั่นลดลง

Publish 2018-08-29 15:51:37


29 ส.ค.61 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น กล่าวภายหลังแถลงผลงาน 7 ปีองค์กรต่อต้านคอรัปชันประเทศไทย(ACT) ว่า ในช่วงการทำงานตลอด 7 ปี แบ่งเป็น 2 ช่วงคือก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดนี้ ยอมรับว่าการขับเคลื่อนเรื่องการต่อต้านคอรัปชั่นทำได้น้อยมาก เพราะได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลน้อย จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการคอรัปชั่นที่จำเป็นได้ แต่ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลชุดนี้ เนื่องจากภาครัฐเห็นความสำคัญขององค์กร ที่จะช่วยขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริต

 “องค์กรพยายามวางตัวเป็นกลาง จึงมีส่วนร่วมแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่องที่คิดว่าจำเป็น ขณะนี้กระบวนการที่ทำมาทำให้การทุจริตคอร์รัปชั่นลดลงระดับหนึ่ง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาจากผลการสำรวจ ยืนยันว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นลดลง แต่ยังไม่พอเพียง จึงต้องดำเนินการอีกมากที่จะไม่ให้มีผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคต ซึ่งสถานการณ์การเรียกรับเงินใต้โต๊ะจากอดีตที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มลดลงมาก ทำให้ตระหนักรู้ว่ามีการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น แต่หากระบบการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นอ่อนแอลงเมื่อใด การทุจริตจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายประมนต์ กล่าว

 

 

เมื่อถามว่า รัฐบาลชุดนี้มีโครงการก่อสร้างมากมาย องค์กรฯได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างไรบ้าง นายประมนต์ กล่าวว่า ร่วมตรวจสอบในโครงการสำคัญต่าง ๆ ซึ่งมีบุคลากรที่เรียกว่าผู้สังเกตการณ์ ที่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ มีประวัติที่น่าเชื่อถือและผ่านการอบรม ซึ่งขณะนี้ยังขาดบุคลากรในส่วนนี้พอสมควร แต่เบื้องต้นองค์กรสามารถดำเนินการจนส่งผลให้ประหยัดงบประมาณในภาครัฐได้ถึงร้อยละ 25ส่วนเมื่อเทียบกับรัฐบาลที่ผ่านมา องค์กรฯให้คะแนนความจริงใจของรัฐบาลนี้ในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกี่คะแนน นายประมนต์ กล่าวว่า ขอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เต็มร้อย แต่ยอมรับว่ายังมีบุคคลใกล้ตัวหลายคนที่สังคมตั้งข้อสงสัย ซึ่งเป็นปัญหาส่วนหนึ่งและปัญหาอีกส่วนคือระบบราชการที่เมื่อมีและนโยบายอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาแล้ว แต่การขับเคลื่อนยังไม่ราบรื่น เพราะระบบราชการไทยมีข้อจำกัดและเงื่อนไขพอสมควร ทำให้หลายเรื่องที่องค์กรพยายามจะเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาพอสมควร

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม