อ่านจะๆ "สนธิญาณ"ร่ายยาว สอนมวย "ธนาธร"จะไร้ราคาเมื่อเป็นซ้าย"ปัญญาอ่อน"!!  ??

อ่านจะๆ "สนธิญาณ"ร่ายยาว สอนมวย "ธนาธร"จะไร้ราคาเมื่อเป็นซ้าย"ปัญญาอ่อน"!!  ??

Publish 2018-03-14 13:47:01

เมื่อ"ไพร่รับใช้เจ้า"บอกกล่าว"ไพร่หมื่นล้าน" ว่าจะไร้ราคาเมื่อเป็นซ้าย"ปัญญาอ่อน"!!        (ตอนที่1)

 

     ก่อน 6 ตุลาคม 2519 ทั่วทั้งแผ่นดินไทย มี"การสู้รบ"กระจายไปทั้งแผ่นดินเพราะแตกแยกกันทางความคิด ฝ่ายหนึ่งเรียกว่า"ขวา"เอา "สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ "เป็นที่ตั้งอีกฝ่ายเรียกว่า"ซ้าย"เอา"อุดมการคอมมิวนิสต์"เป็นที่ตั้งต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ผู้คนเท่าเทียมกัน

     หลัง 6 ตุลาคม 2519 ที่"ฝ่ายขวา"บ้าคลั่งฆ่านักศึกษาประชาชนกลางเมืองจน"ฝ่ายซ้าย"และนักศึกษาประชาชนผู้รักความเป็นธรรมต้องหนีตายเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์

    นับจากนั้นคนไทยก็"ฆ่า"กันเอง เพราะการแตกแยกทางความคิดนับ 10,000 คน

    สถิติเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการแต่ตามหมู่บ้านแนวชายป่าจนถึงเขตฐานที่มั่น ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีการฆ่ากันตายทุกวันนับ 10 นับ 100 คนยาวนานถึง 8 ปีความแตกแยก จนนำไปสู่การ"ฆ่า"กันนี้จึงยุติลงอย่างสิ้นเชิง!!!    เวลานั้น"ไพร่หมื่นล้าน"อย่าง"ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" อาจจะยังไม่เกิดหรือเป็นแค่เด็กทารก

    "ไพร่"อย่าง"สนธิญาณ"แม้จะอายุเพียง 17-18 ปี ก็หนีไม่พ้นที่ต้องได้รับผลจากความขัดแย้งนั้น ญาติพี่น้องถูกเจ้าหน้าที่รัฐอุ้มฆ่าหรือหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอย

     การต่อสู้เริ่มต้นด้วยความแค้นจากการสูญเสีย!!!!

      จึงต้องให้การสนับสนุน"พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย"ญาติพี่น้องหนีเไปสังกัดในเขตป่าเขาจึงต้องสนับสนุนไปโดยปริยาย ตั้งแต่ขนย้ายอาวุธ หาเสบียงส่งป่า

      จากนั้นจึงเข้า"จัดตั้ง"ศึกษาทฤษฎี "คอมมิวนิสต์"อย่างจริงจัง!!!

      เริ่มตั้งแต่ปรัชญา"วัตถุนิยมวิภาษวิธี"ไปจนถึง"ทฤษฎีวัตถุนิยมประวัติศาสตร์"ฯลฯ

      เชื่อว่าสิ่งที่ศึกษาเป็น"วิทยาศาสตร์" เป็นความจริงอย่างไม่ต้องสงสัยที่ความขัดแย้งทั้งหลายมาจาก"ปัจจัยการผลิต"ที่นำไปสู่การกำหนด"โครงสร้างทางเศรษฐกิจ"และ"ระบอบการปกครอง"ทางการเมือง!!!

       เมื่อแผ่นดินเป็นสิ่งสำคัญในระบบเศรษฐกิจแบบการเกษตรใครครอบครองแผ่นดินผู้นั้นจึงมีอำนาจ

      ผู้เป็นหัวหน้าของสังคมและครอบครองแผ่นดินเพียงผู้เดียวจึงได้ชื่อว่า"พระเจ้าแผ่นดิน"ส่วนผู้ที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการปกครองมี"แผ่นดิน"ที่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้ครอบครองตามยศศักดิ์จึงเรียกว่า"ศักดินา"!!!!


     ประชาชนผู้คนทั้งหลายที่ลงมือลงไม้ในการทำงานเรียกว่า"ไพร่"!!!!

      "ไพร่" คือผู้ท่ีไม่ได้เป็น"ทาส" หรือเป็นเจ้าขุนมูลนาย มีชีวิตอิสระ มีบ้านเรือน มีครอบครัว มีศักดินา 10-25 ไร่  แต่ต้องสังกัดมูลนาย จะโยกย้ายสังกัดไม่ได้เพราะเป็นส่วนหนึง ของการปกครอง

     "ไพร่"ที่ขึ้นสังกัดหรือสักเลกแล้ว จะปรากฏเครื่องหมายสังกัดที่ข้อมือ หากใครไม่ได้สังกัดมูลนายจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย         ไพร่มีหน้าที่ในการถูกเกณฑ์แรงงาน หรือเสีย "ส่วย" และถูกเกณฑ์ทหารในยามที่มีศึกสงคราม มีสองประเภทคือ ไพร่หลวง และ ไพร่สม

    "ไพร่หลวง"คือไพร่ที่สังกัดกรมกองต่างๆ เป็นไพร่ของพระมหากษัตริย์โดยตรง ประเภทที่ต้องถูกเกณฑ์มาทำงานตามราชการกำหนด และประเภทที่ต้องเสียเงินหรือสิ่งของมาแทนการเกณฑ์แรงงานหรือที่เรียกว่า "ไพร่ส่วย" การส่งเงินมาแทนการเกณฑ์แรงงาน เงินที่ส่งมาเรียกว่า "เงินค่าราชการ"

    "ไพร่สม" เป็นไพร่ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้มูลนายและขุนนางที่มีตำแหน่งทางราชการเพื่อผลประโยชน์ตอบแทน มูลนายจะมีไพร่มากน้อยขึ้นอยู่กับ ยศ ตำแหน่ง ศักดินา ไพร่สมต้องทำงานให้ราชสำนักปีละ 1 เดือน ส่วนเวลาที่เหลือรับใช้มูลนายหรือส่งเงินแทน เมื่อถึงยามสงครามทุกคนต้องเป็นทหารป้องกันอาณาจักร เมื่อมูลนายถึงแก่กรรมไพร่สมจะถูกโอนมาเป็นไพร่หลวง นอกจากบุตรจะขอควบคุมไพร่สมต่อจากบิดา

       นี่คือท่ีมาของคำว่า"ไพร่"!!!!

       "ธนาธร"และเหล่าสหายนักวิชาการจะ"อิน"

กับ"ความเป็นไพร่"ที่ได้ถูกสร้างวาทะกรรมขึ้นมาอีกครั้งจาก"ระบอบทักษิณ"

      จะ"อิน"กับ"ความเท่าเทียมกันของคน"ตามปรัชญาและทฤษฎีของ"คาร์ล มากซ์"ต้นตำรับของคอมมิวนิสต์ทั้งหลายที่ได้สรุปเอาไว้ใน "คำประกาศเจตนาคอมมิวนิสต์"ว่า....

    "ประวัติศาตของสังคมทั้งหมดที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ล้วนแต่เป็นประวัติศาตแห่งการต่อสู้ทางชนชั้น"!!!

      เขียนเรื่องนี้ต้องเขียนยาว"สนธิญาณ"ไพร่ตัวจริงที่วันนี้"รับใช้เจ้า"ส่วน"เจ้า"จะใช้หรือไม่ใช้ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะการพลิกผันจากฝ่ายที่เคยคิด"โค่นล้มเจ้า"นั้น การเปลี่ยนผันความคิดเพราะมาจาก"ความร่ำรวย"ท่ีมีเงินทองมากขึ้นหรือ"ธรรมะ"ก็ต้องสาธยายกันต่อไป!!!!

     ส่วน"ธนาธร"ไพร่หมื่นล้าน ที่มีอุดมการแห่งความเท่าเทียมนั้น เป็นเพราะมิติความลุ่มลึกทางทฤษฎีและความคิดหรือเป็น"อัตตา" ที่แค่ได้สัมผัสทฤษฎีก็เชื่อว่าโลกทั้งโลกอยู่ในมือแต่ไม่เคยรู้และเข้าใจว่าการต่อสู้ทางชนชั้นที่แท้จริงนั้นคืออะไร!!!!

     แต่ก็ขอสดุดี"ความกล้าหาญ"ของการประกาศตัว!!!!!(โปรดติดตามตอนต่อไป)

 

สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม