สนช. ผ่านฉลุย ร่าง กม.ลูก ส.ส. - ส.ว. (คลิป)

Publish 2018-03-09 16:37:08

สนช. ผ่านฉลุย ร่าง กม.ลูก ส.ส. - ส.ว. รับชมรายละเอียดจากคลิป