"มาร์ค" ไม่สนคนรุ่นใหม่ตั้งพรรคแข่ง ลั่นเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะเลือก (คลิป)

Publish 2018-03-09 15:10:32

"มาร์ค" ไม่สนคนรุ่นใหม่ตั้งพรรคแข่ง ลั่นเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะเลือก รับชมรายละเอียดจากคลิป