หายใจเข้า "ประชาธิปไตย"...หายใจออก "สองมาตราฐาน"ภูมิธรรมดิ้นอยากได้ ประชาธิปไตยก่อนสร้างปรองดอง!!!

Publish 2017-02-06 11:37:46

 

6 ก.พ.60 นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเดินหน้าสร้างความปรองดองของรัฐบาลว่า หากอยากให้เกิดความปรองดอง และชีวิตของคนไทยดีขึ้น สังคมไทยต้องช่วยกันผลักดันให้ 2 อย่างเกิดขึ้นอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรมก่อน คือ สังคมนี้ต้องพร้อมกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และ สังคมต้องยึดหลักนิติธรรม

โดยได้โพสข้อความผ่านเฟสบุ๊ค ใช้ชื่อว่า Phumtham Wechayachai ข้อความระบุว่า...

 ความปรองดอง...คำตอบไม่ได้อยู่ที่ประชาชน

ถ้าอยากให้ความปรองดองเกิดและชีวิตของคนไทยดีขึ้น สังคมไทยต้องช่วยกันผลักดันและทำ 2 สิ่งต่อไปนี้ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

ประการแรก สังคมนี้..ต้องพร้อม
"กลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตย อย่างแท้จริง" โดยพลัน

#. เพราะความเป็นประชาธิปไตยคือ"หลักประกันสำคัญ ที่จะสร้างการยอมรับให้สังคมที่มีความแตกต่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและสันติ"

#. ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือหลักประกันที่จะ"เคารพและยอมรับ ในสิทธิ เสรีภาพของปัจเจกชนและกลุ่มชน"

#. ความเป็นประชาธิปไตยคือ"พื้นฐานสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นและเป็นวิถีทางสำคัญที่จะอำนวยให้เกิดการพัฒนเศรษฐกิจและการดูแลชิวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นได้"

ประการที่สอง สังคมที่จะสงบสุขและปรองดองต้อง "ยึดหลักนิติธรรม เป็นเสาค้ำการอยู่ร่วมกัน ภายในสังคม"


และที่สำคัญ ต้องให้หลักประกันที่จะ"อำนวยความยุติธรรม"ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย "ไม่มีอภิสิทธิ์ชน ไม่มีสองมาตรฐาน"ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันที่ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

ตราบใดที่ทำให้คนในสังคมที่อยู่ร่วมกันไม่รู้สึกหรือไม่มั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมมีหลักประกัน..ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมยากที่จะทำให้ความสามัคคี ปรองดองบังเกิดขึ้นในสังคมตามคำกล่าวที่ว่า....

"หากความยุติธรรมไม่มี ความสามัคคีย่อมไม่เกิดขึ้น"

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเตม : ปรองดองต้องอยู่ที่ประชาชน !!! "สุดช็อค" เปิดสถิติความเหลื่อมล้ำของคนไทย ไร้ความมั่นคงในชีวิต 99.99% (รายละเอียด)

 

ที่ผ่านมา สาระสำคัญที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นคือ หัวใจสำคัญของสองสิ่งนี้ ซึ่งไม่เคยเป็นปัญหาของประชาชน และฝ่ายนิยมประชาธิปไตย แต่เป็นปัญหาสำคัญของฝ่ายผู้มีอำนาจและ ฝ่ายอนุรักษ์ ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ของโลก/ไม่เคยเชื่อในอำนาจประชาชนและไม่เคยยอมรับระบอบประชาธิปไตย

สังคมไทย..พร้อมที่จะร่วมสร้างความปรองดอง เพื่อผลักดันพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยและการสร้างหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วหรือยัง

...."คำตอบมิได้อยู่ที่ ฝ่ายประชาชน"....

ภูมิธรรม เวชยชัย
รักษาการ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
6 กุมภาพันธ์ 2560

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเตม : นี่หรือพรรคที่จะปรองดอง...กล่าวหาใช้ศาลรธน.ล้มเลือกตั้งไร้เหตุผล?? (รายละเอียด)

 

เรียบเรียง Wila


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวการเมือง

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม