กรรมชี้เจตนา!! เลขาฯป.ป.ช.ปัดก้าวก่าย ลั่น!สอบปมเจตนาออกพ.ร.บ.นิโทษเพื่อปรองดอง หรือเพื่อใคร

Publish 2016-09-20 16:54:55

วันนี้ ( 20 ก.ย.)  ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 12.25 น. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีที่อดีต 40 ส.ส. พรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช. ให้ทบทวนการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนอดีต 40 ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่เข้าชื่อเสนอ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.ว่า  ป.ป.ช.จะนำคำร้องดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาว่า มีการคัดค้านมาในประเด็นใด แต่คงไม่สามารถยกเลิกคำสั่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีดังกล่าวได้  เพราะได้ออกคำสั่งตั้งคณะอนุกรรมการไปแล้ว


เมื่อถามว่า อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทยระบุว่า การตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนของ ป.ป.ช. เป็นการก้าวก่ายการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในการเสนอกฎหมาย นายสรรเสริญ กล่าวตอบว่า  ตามหลักการฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่เสนอกฎหมายอยู่แล้ว หากเสนอตรงไปตรงมา ป.ป.ช.จะเข้าไปตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเสนอกฎหมายในลักษณะปิดบังซ่อนเร้น เพื่อประโยชน์ใครคนใดคนหนึ่ง ก็ต้องมาพิจารณาว่า เป็นการเสนอกฎหมายที่ถูกต้องหรือไม่  ถือเป็นการตรวจสอบดุลยพินิจในการเสนอกฎหมาย การที่ ป.ป.ช.จะเข้าไปตรวจสอบกรณีนี้เนื่องจากมีข้อสงสัยถึงการใช้ดุลยพินิจในการเสนอกฎหมายว่ามีเจตนาซ่อนเร้นอะไรหรือไม่  จึงต้องไปตรวจสอบว่า มีเจตนาเรื่องการปรองดองจริงหรือไม่  ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ก็ถือว่าไม่มีความผิด